Nagovor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka na slovesnosti z vročitvijo odlikovanja Red za zasluge Imretu Jerebicu

20.9.2012 Ljubljana Karitas
Nagovor predsednika Türka - foto - Janez Platiše Nagovor predsednika Türka - foto - Janez Platiše

Spoštovani odlikovanec, spoštovani zbrani,

naj takoj na samem začetku povem, da že ta dolg in močan aplavz kaže, s kakšnimi čustvi se podeljuje današnje odlikovanje in kako globoka je hvaležnost Republike Slovenije Imretu Jerebicu za vse njegovo delo. Pravzaprav je težko še kaj dodati temu aplavzu, ki je bil tako spontan, prisrčen, močan in je tako veliko povedal.

Vendar je treba povedati nekatere stvari z veliko jasnostjo. Naši časi zahtevajo med drugim tudi moralno jasnost. In kadar najdemo med nami, v naši družbi človeka, ki tako dosledno, vztrajno in uspešno izkazuje svojo moralno jasnost in ki tako prepričljivo izvršuje vse zahtevne naloge, ki izhajajo iz moralnih zapovedi, moramo biti spoštljivi in moramo to tudi ustrezno nagraditi – ne z materialnimi sredstvi, ampak simbolično.

Imre Jerebic je izjemen človek. Je človek etike, človek z velikim občutkom za sočloveka in človek, ki je v vsej svoji dejavnosti izkazoval, da je edini motiv, ki ga vodi pri njegovem delu, skrb za soljudi. To moramo ceniti. To je treba ceniti v vsaki družbi, še posebej pa v družbi, kakršna je naša, ki je družba v tranziciji in družba, kjer se moralne vrednote še iščejo. Pri Imretu Jerebicu jih lahko najdemo in prav bi bilo, da bi nas te moralne vrednote, ki jih je tako uspešno in tako vsestransko zastopal in jih še zastopa, navdihovale – čim širše, tem bolje.

Poleg te temeljne moralne izjemnosti je Imre Jerebic pokazal številne talente za to, da probleme, ki nastajajo in ki so vedno novi, poišče sam, da ne čaka, da pridejo problemi k njemu, ampak da jih poišče sam, da poišče ljudi, ki so pripravljeni pomagati, in da ponudi rešitve. To govorim tudi iz izkušenj, kajti v zadnjih štirih letih sem imel velikokrat priložnost opraviti posvetovanja s humanitarnimi in socialnimi organizacijami, in vedno je bilo treba zelo skrbno prisluhniti oceni, ki jo je dal Imre Jerebic, kajti vedno smo iz teh ocen izvedeli, kakšni socialni problemi pri nas nastajajo, kje nastajajo, kako jih je treba reševati in kako lahko bolje sodelujemo, da jih bomo reševali.

Tretja njegova velika kvaliteta in velik talent je sposobnost sodelovati. Pokazal je, da je v tem svojem temeljnem moralnem prepričanju in v tem velikem organizacijskem talentu tudi veliko prostora za sodelovanje z vsemi, ki želijo dobro. To je izjemno veliko vredno. Iz tega sodelovanja, iz vseh teh oblik in iz vseh teh pripravljenosti smo se v Sloveniji že veliko naučili in verjamem, da se bomo v prihodnje naučili še več.

Pokazal je tudi velik talent za to, da delo socialnih in humanitarnih organizacij predstavlja javnosti, da javnost bolje razume, za kaj gre in kako pomembne so te dejavnosti. Vse to skupaj je ustvarilo, je pomagalo ustvariti tisto, kar pomeni Slovenska karitas danes. Slovenska karitas je izjemno pomembna organizacija, izjemno pomembno gibanje. Tukaj z nami je nadškof Turnšek, ki vodi to organizacijo tačas, in rad bi mu povedal, da je vrednost te organizacije, njen pomen, njena izjemnost rasla ves čas in da bi bilo dobro, da bi v Sloveniji vsi pomagali, da bi te dejavnosti uspevale tudi v prihodnje, kajti problemi so tu, potrebe so tu, reševati jih moramo in sodelovati za to reševanje moramo vsi.

Če pa se bomo kdaj vprašali, kako naj bo videti to sodelovanje, in če ne bomo imeli takojšnjega in pravega odgovora, bomo poklicali Imreta Jerebica in ga bomo vprašali. Zaključil bi s tem: tudi ta drugi aplavz kaže, kako izjemno cenjen je Imre in kako radi ga imate in imamo v Sloveniji. Želimo mu, da bi še dolgo in dobro delal v korist ljudi in da bi s tem delom tudi naša družba kot celota čim bolje uspevala. Hvala lepa, Imre.


dr. Danilo Türk
predsednik Republike Slovenije


Besedilo je povzeto po objavi na spletni strani predsednika Republike Slovenije.