Nagovor škofa msgr. Andreja Glavana pri krizmeni maši

Uvod v mašo

Dragi člani stolnega kapitlja, dekani in vsi dragi bratje in sestre, še posebej molivci za zvestobo in svetost duhovnikov. Pozdravljam vas pri tako imenovani krizmeni maši, pri kateri bomo blagoslovili krstno in bolniško olje ter posvetili sveto krizmo, s katero bodo maziljeni bodoči novokrščenci in birmanci. Danes na rojstni dan evharistije in duhovništva se bomo zahvalili za ta dva zakramenta, obnovili svoje duhovniške obljube in medsebojno povezanost in molili za nove duhovne poklice. Priznajmo najprej svoje grehe in jih obžalujmo.


Homilija

Dragi duhovniki, danes se Gospodu zahvaljujemo in razmišljamo o čudovitem daru duhovništva. Razmišljamo o tej skrivnosti, da smo to, kar smo, po božji milosti, čeprav tega nismo vredni. Tolaži nas, da se Jezus ni bal izbrati celo apostole med grešniki, kakor sta bila Peter in cestninar Matej. V pretresljivem razgovoru po vstajenju je Jezus vprašal Petra, e ga ljubi bolj kot drugi. Ponižen in tresoč je bil Petrov odgovor: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim.« (Jn 21,17). Tudi naša poklicanost ni naša zasluga. Vse je dar in milost, bodimo pa hvaležni in v ponižnosti živimo ta dar in poslanstvo in se kljub slabostim trudimo za svetost.

Zavedajoč se svojih pomanjkljivosti in slabosti bomo obnovili duhovniške obljube. Hvaležni za milostni dar služenja v Cerkvi bomo prosili Svetega Duha, naj obnovi, utrdi naše duhovništvo, da bomo lahko rastli v pripravljenosti za darovanje in sveto služenje, še posebej v zakramentu sprave in zakramentu ljubezni – evharistiji. Obnovimo vero, da se je to maziljenje s Svetim Duhom, o katerem smo slišali v evangeliju, izvršilo pri mašniškem posvečenju tudi nad nami. Tudi nas je takrat po škofu poslal oznanjat evangelij ubogim, da bi po nas nadaljeval delo odrešenja. To je velik dar in skrivnost hkrati, kot je zapisal svoj čas sv. Janez Pavel II.

Kot vaš škof se vam zahvaljujem in dajem priznanje za vaše služenje v oznanjevanju, posvečevalni službi in za pričevanje , za vsakdanje predano delo v katehezi, ki postaja vedno bolj nehvaležna naloga. Ostanite čuječi v molitvi in skrbite za duhovno kondicijo, da boste uspešni in rodovitni.

Letos se zahvaljujemo za novomašnike v minulem letu, misli in molitve pa so tudi že pri letošnjih diakonih. Zahvaljujem se vam, da se trudite za medsebojne občestvene vezi. Danes je tudi dan Jezusove molitve za edinost. Ne zapirajte se vase, v osamitev, ki je lahko zanka za različne zasvojenosti. Učite se drug od drugega, bratsko se opozarjajte, spodbujajte, pomagajte drug drugemu in če je potrebno se celo tolažite med seboj, da bi v duhovniškem občestvu lažje skupaj s škofom lahko opravljali svoje nenadomestljivo duhovniško poslanstvo v naši novomeški krajevni Cerkvi, ki je minuli teden praznovala 11-letnico ustanovitve.

Dragi verniki! Še posebej vsi, ki ste prostovoljno sprejeli nalogo molitve za zvestobo duhovnikov in za nove duhovne poklice. Prosim vas, vztrajajte. Že samo dejstvo, da letos spet ne bomo v škofiji imeli nove maše, nas mora spodbujati k nenehni in zaupni molitvi. Danes mladi potrebujejo izredno milostno pomoč, da se sredi sekulariziranega sveta, ki obljublja vsemogoče za dosego polnega in izpolnjenega življenja, nekdo odloči, da gre za Jezusom, ki ne obljublja nič, kar ta svet ceni.

Pred vami, dragi verniki, bomo duhovniki obnovili svoje duhovniške obljube. Sprejemajte nas kljub našim slabostim z razumevanjem, saj smo vzeti izmed vas in z darovi, ki so nam bili dani s posvečenjem postavljeni za vas.

Ob koncu naj še vsem zaželim lepo in bogato obhajanje svetega tridnevja in vesele velikonočne praznike.

Amen.

 

msgr. Andrej Glavan, novomeški škof