Nagovor škofa Metoda Piriha pri sveti maši ob 30-letnici Vere in luč v Sloveniji

1.6.2014 Ljubljana Bolnik, Gibanje

 

Vse naše drage lučkarje, njihove starše in prijatelje, sedanje in nekdanje voditelje in vse tu zbrane prisrčno pozdravljam ne le v svojem imenu, temveč tudi v imenu vseh slovenskih škofov.

S to presveto evharistijo se Bogu zahvaljujemo za 30 let življenja in dela gibanja Vere in luč v Sloveniji. Zahvaljujemo se g. Jožetu Mihelčiču, ki je iz Francije gibanje prinesel v Slovenijo, vsem, ki so se v teh letih trudili za njegovo razširitev in rast, in vsem, ki ste prispevali vsak svoj delež, da so ti naši bratje in sestre prepoznavni in sprejeti v Cerkvi in v naši družbi. Naj Bog daje vedno sproti živim svojo pomoč in varstvo, rajnim pa večno srečo pri sebi.

Moja škofovska služba je od samega začetka povezana z vami in vašim delom. Že vrsto let prihajate lučkarji na počitnice v Portorož. Vsako leto ste me povabili k maši in k praznovanju, večkrat pa ste prišli k maši tudi v stolnico v Koper. Nekajkrat sem za kakšno vašo skupino imel podelitev zakramentov uvajanja. In tako bom tudi v četrtek, 5. junija, v cerkvi sv. Štefana v Vipavi, kjer je vaš dom CIRIUS, šestim vašim prijateljem podelil sv. birmo in enemu sv. krst.

Vi niste kakor drugi, ste drugačni. Med starimi je vladalo prepričanje, da so to posebni »ljubljenci bogov«. Veljalo je pravilo: komur bogovi vzamejo nekaj, kar ima večina, mu desetkrat povrnejo na drugem področju. Vam ne gre za denar, za tekmovalnost in materialne užitke. Vabite nas v svet, ki posluša, v svet nežnosti, zvestobe in vere. Opozarjate nas, da ste lahko vi vir življenja in edinosti. Duhovniki, ki delajo z vami, odkrivajo, da je evangelij vesela novica Jezusa Kristusa za uboge in majhne. Prek prijateljstva, ki ga gradite v vaših skupnostih, postajate drug drugemu znamenje Božje ljubezni in odkrivate ter živite veselje, ki nam ga je prinesel Jezus. To na posebno bogat način doživljate pri molitvi, pri maši in drugih verskih obredih.

Bog ljubi vsakega človeka, vsako osebo, zdravo ali prizadeto. Jezus živi v vsakem človeku, tudi če oseba tega ne more izraziti. Vera in luč veruje, da je vsak od teh naših prijateljev poklican, da neguje in poglablja svoje življenje z Jezusom in da vsak od svoje Cerkve, ki ji pripada, prejema duhovno bogastvo njenega izročila.

Jezus v evangeliju pravi, da je večno življenje v tem, da ljudje spoznajo edinega resničnega Boga, in njega, ki si ga poslal Jezusa Kristusa (prim. Jn 17, 3). In na koncu odlomka pa, kako je Jezus molil za vse nas, naj nas Bog ohrani v edinosti z njim in med seboj, da bomo čim bolj eno (prim. Jn 17, 11).

Hvaležni smo vsem duhovnikom, ki lučkarjem odkrivajo poti v večno življenje, iščejo načine, kako priti do Boga, ga spoznavajo, ustvarjajo zavezo in prijateljstvo z Njim ter prijetno okolje, v katerem bo vsak lahko rasel v veri in ljubezni. Vsi, ki se vključujete v gibanje Vera in luč, morate biti pripravljeni od lučkarjev sprejemati njihove posebne darove in z njimi deliti svoje. Jezus in njegov Sveti Duh naša srca preoblikujeta tako, da smo sposobni sprejeti uboge, drugačne in odrinjene ter v njih prepoznati Jezusov obraz in njegovo podobo.

Hvaležni smo Jezusu, da vedno moli in prosi za nas, ustvarja med nami edinost in da je zmeraj z nami.

Naj nas Marijin zgled vodi na poti v prihodnost. Marija in sv. evangelist Janez, ki ga je Jezus posebej ljubil, sta bila navzoča pri njegovem trpljenju, ko sta na veliki petek stala pod križem. Kažeta nam pot, kako naj to isto ljubečo in zvesto navzočnost živimo z našimi prijatelji v naših skupnostih. Marija nas kot ljubeča mati uči, kako naj skupaj nosimo človeške stiske in trpljenje ter živimo iz vere v vstajenje. Naj bo vsega tega čim več za prihodnost!

 

msgr. Metod Pirih
upokojeni koprski škof