Navodila SŠK za izvajanje duhovnih vaj in drugih dogodkov s prenočevanjem

21.5.2021 Slovenija COVID19, SŠK
Fotografija je simbolična - Foto: Družina Fotografija je simbolična - Foto: Družina

1. Organizatorji duhovnih vaj in drugih dogodkov, ki predvidevajo prenočitev udeležencev na kraju dogodka, morajo spoštovati vse državne odloke, priporočila NIJZ za gostinsko in turistično dejavnost v času epidemije COVID-19 ter navodila slovenskih škofov. Zakoniti zastopnik pravne osebe, ki nudi omenjene storitve, je odgovoren za uresničevanje ukrepov. 

2. Izvajanje duhovnih vaj združuje gostinsko in turistično dejavnost kot tudi kolektivno uresničevanje verske svobode z izobraževanjem. Zato mora organizator oziroma odgovorna oseba spoštovati vsa navodila za naštete dejavnosti.

3. Domovi duhovnosti oziroma drugi nastanitveni objekti lahko obratujejo le, če bodo dosledno izpolnjevali vse veljavne predpise v RS kot tudi priporočila, ki jih objavlja NIJZ na podlagi veljavnih odlokov. Odgovorna oseba mora pri organizaciji dela upoštevati veljavne odloke:

a.         Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS;
b.        Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v RS;
c.          NIJZ redno izdeluje in posodablja smernice za posamezne dejavnosti na spletni strani: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19. Na povezavi so v razdelku »gostinstvo in turizem« navedene smernice glede turistične dejavnosti, ki veljajo tudi za nastanitvene objekte v lasti Katoliške cerkve (domovi duhovnosti, samostani in drugi objekti, ki so namenjeni prenočevanju gostov).

4.         Če ni mogoče zagotoviti upoštevanja vseh navedenih predpisov in priporočil, odgovornim osebam oziroma organizatorjem predlagamo, da dogodek prestavijo na ugodnejši čas oziroma na obdobje, ko se bodo razmere glede epidemije umirile ter bo možno varno izvajati duhovna srečanja in druge dogodke s predvideno prenočitvijo udeležencev.

Za vprašanja o izvajanju verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je treba upoštevati veljavni Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, pri čemer so vam lahko v pomoč tudi smernice SŠK, ki so bile pripravljene na podlagi veljavnega odloka: https://katoliska-cerkev.si/smernice-za-izvedbo-verskega-izobrazevanja-in-duhovne-vzgoje. V primeru morebitnih uvedenih inšpekcijskih postopkov, nemudoma sporočite na SŠK po e-pošti: [email protected].

 

Dr. Tadej Strehovec
Generalni tajnik SŠK