Navodila SŠK za obhajanje bogoslužij svetega velikonočnega tridnevja 2022

13.4.2022 Cerkev v Sloveniji COVID19, SŠK, Velika noč

Slovenska škofovska konferenca določa, da med letošnjim svetim velikonočnim tridnevjem in velikonočnimi prazniki duhovniki in verniki spoštujejo vladne ukrepe ter priporočila NIJZ proti širjenju bolezni COVID-19. Ob blagem izboljšanju epidemiološkega stanja ter ob upoštevanju, da je virus SARS-CoV-2 še vedno prisoten v slovenski populaciji, določamo naslednje ukrepe:

NAVODILA

a)    Splošna navodila

1. Izvajanje verskih obredov je dovoljeno brez izpolnjevanja pogoja PCT, ob izpolnjevanju sledečih pogojev:

a)     Zagotavljati je treba minimalni možni stik med udeleženci in ohranjati primerno razdaljo.
b)    Obvezno je redno prezračevanje/ventiliranje prostorov (npr. odprta okna), v katerih se izvaja dejavnost.
c)     Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkve oz. prostorov; zunaj je priporočljiva, če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje. Pomembno: V primeru, da bo vlada odpravila uporabo mask v zaprtih prostorih, župnik oz. duhovnik odloči, ali se v cerkvi uporabljajo maske ali ne, in pri tem upošteva velikost cerkve, pričakovano število vernikov in druge okoliščine. 
d)    Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov.

2. Ponovno se uvede pozdrav miru na dosedanji način: v roke sežemo »samo sebi najbližjemu« (Navodilo o zakramentu odrešenja, št. 72).

3. Duhovniki se pri somaševanju obhajajo s sveto Rešnjo Krvjo s pomakanjem.

4. Vernike se obhaja na roke. Tisti, ki želijo sveto obhajilo prejeti na usta, naj pristopijo na koncu. Delivec obhajila mora med obhajanjem nositi zaščitno masko ter si mora pred obhajilom in po njem razkužiti roke.

5. Verniki lahko sedijo v vsaki klopi. 

6. Duhovnik in vernik morata pri zakramentu svete spovedi nositi zaščitno masko.

7. Pri podeljevanju zakramentov svetega krsta, svete birme ali poroke naj se smiselno upoštevajo določila v točkah od 1 do 5.

8. Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno brez izpolnjevanja pogoja PCT in ob izpolnjevanju pogojev iz točke 1.

9. Individualna duhovna oskrba je dovoljena brez izpolnjevanja pogoja PCT.

10. Cerkveni pogrebi so dovoljeni v skladu z navodili komunalnih služb in predpisov vlade ter priporočil NIJZ.

11. Župnijska pisarna je lahko odprta ob izpolnjevanju pogojev iz točke 1.

 

b)    Navodila za sveto velikonočno tridnevje 2022

1.     Duhovniki lahko uvedejo vsa bogoslužja in pobožnosti svetega velikonočnega tridnevja kakor pred epidemijo (molitvena ura po sveti maši na veliki četrtek in bogoslužju na veliki petek, češčenje svetega Rešnjega Telesa v Božjem grobu, blagoslov velikonočnih jedi, blagoslov ognja oz. gobe, obred vstajenja z vstajenjsko procesijo). Pri tem morajo vsi udeleženci upoštevati določila iz splošnih navodil.

2.     Priporoča se, naj bo po navodilu papeža Frančiška na veliki četrtek tam, kjer bo potekal obred umivanja nog, zastopano čim širše Božje ljudstvo. Sveti oče določa, naj »skupino vernikov, ki predstavljajo raznolikost in edinost vsakega dela Božjega ljudstva, sestavljajo tako moški kot ženske, poročeni kot samski, izobraženi kot manj izobraženi, zdravi in bolni, mladi in ostareli«.

3.     Kjer je možno, naj po župnijah na veliki petek berejo pasijon po vlogah.

4.     Po IX. slovesni prošnji na veliki petek duhovnik doda prošnjo za mir v Ukrajini in drugod po svetu, kjer divjajo vojne in druge oblike nasilja, lakota ter izkoriščanje.

5.     Pri slovesnih prošnjah za vse potrebe (glede na okoliščine lahko kakšno tudi izpustimo) duhovnik na koncu doda še naslednjo prošnjo (iz leta 2021):

IX b. Za preizkušane v času epidemije
Molimo za vse, ki trpijo zaradi posledic epidemije, da bi Bog Oče naklonil zdravje bolnikom, moč zdravstvenim delavcem, tolažbo družinam in zveličanje vsem pokojnim žrtvam.
Pokleknimo. Tiha molitev. Vstanite. Nato duhovnik nadaljuje:
Vsemogočni večni Bog, varno zavetje trpečih; usmiljeno se ozri na trpljenje svojih otrok, ki trpijo zaradi epidemije. Olajšaj bolečine bolnikom in daj moči tistim, ki zanje skrbijo. Sprejmi v svoj mir vse, ki so umrli, in daj, da bo v času te preizkušnje vsak od nas našel zavetje v tvojem usmiljenju. Po Kristusu, našem Gospodu.
O. Amen.

IX c. Za mir v Ukrajini in po svetu
Molimo za prebivalce Ukrajine in drugih vojnih področij po svetu, pa tudi za vse, ki so morali pobegniti pred strahoto nasilja in nimajo več dóma, za vse, ki jih tare lakota ali izkoriščanje, ter za vse, ki se s svojim življenjem branijo pred različnimi oblikami hudobije.
Pokleknimo. Tiha molitev. Vstanite. Nato duhovnik nadaljuje:
Usmiljeni Bog, ti si naše zavetje v stiski, pomoč v trpljenju in tolažba v nesreči.
Pomiri vihar sovraštva med narodi in vzpostavi prostor za odpuščanje.
Naj utihne orožje in nastopijo odpuščanje, sprava, mir in dialog.
Podeli zatiralcem duha spreobrnjenje, ljubezen in spoznanje, da ima vsak človek pravico do življenja v miru in pravičnosti.
Po Kristusu, našem Gospodu.
O. Amen.

6.     Pri češčenju križa poljubljanje križa ni dovoljeno, ampak ga počastimo le s poklekom ali priklonom.

7.     Po velikonočni vigiliji duhovniki lahko vrnejo blagoslovljeno vodo v kropilnike pri vstopu v cerkev, medtem ko razkužilo ostane obvezno ob vstopu in izstopu iz bogoslužnega prostora.

Ta navodila veljajo do naslednje spremembe vladnega Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Vsaka škofija bo lahko pripravila podrobnejša navodila za svoje ozemlje in jih posredovala duhovnikom in vernikom.

Dodatna pojasnila: [email protected]

 

Slovenska škofovska konferenca