Novinarska vprašanja glede šestega zakona za omejitev posledic epidemije

11.11.2020 Cerkev na Slovenskem Cerkev v Sloveniji, Finance, Zakonodaja

STA

Spoštovani,

osnutek šestega vladnega zakona za omilitev posledic epidemije med drugim prinaša tudi določbo o izredni pomoči v obliki temeljnega mesečnega dogodka za verske uslužbence v višini 700 evrov za zadnje tri mesece letošnjega leta. Predlog predvideva tudi trajno izenačitev višine prispevkov za socialno varnost verskih uslužbencev s samozaposlenimi v kulturi na 401,98 evra.

- Prosimo Vas za komentar omenjenih rešitev. V kolikšni meri bo omenjena rešitev ublažila posledice epidemije, ki so jo utrpeli verski uslužbenci?

- Morda obstaja ocena, za koliko se je zaradi epidemije znižala vsota prispevkov za Cerkev (nedeljske nabirke prostovoljnih prispevkov in prispevki za sv. maše)?

- Ali je rešitev nastajala tudi v pogovorih z vašo versko skupnostjo in ali ste z njo zadovoljni oz. Bi ji kaj dodali?

Vnaprej najlepša hvala,

STA

Spoštovani,

hvala za Vaša vprašanja. Pošiljamo Vam odgovore:

- Prosimo Vas za komentar omenjenih rešitev. V kolikšni meri bo omenjena rešitev ublažila posledice epidemije, ki so jo utrpeli verski uslužbenci?

Omenjene rešitve izenačujejo socialni položaj oz. zagotavljajo enakopravnost verskih uslužbencev s samozaposlenimi v kulturi. Prav tako kot samozaposleni v kulturi, namreč tudi verski uslužbenci opravljajo splošno koristno dejavnost (npr. vzdrževanje kulturne dediščine, dobrodelno in humanitarno delo, mreže prostovoljcev) in pri tem praviloma niso v delovnem razmerju oz. nimajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi ter so materialno odvisni predvsem od možnosti opravljanja svoje dejavnosti v javnosti.

- Morda obstaja ocena, za koliko se je zaradi epidemije znižala vsota prispevkov za Cerkev (nedeljske nabirke prostovoljnih prispevkov in prispevki za sv. maše)?

Ocenjujemo, da se je zaradi epidemije oz. prepovedi opravljanja maš z udeležbo vernikov višina prostovoljnih darov za Katoliško cerkev zmanjšala za več kot 60%.

- Ali je rešitev nastajala tudi v pogovorih z vašo versko skupnostjo in ali ste z njo zadovoljni oz. bi ji kaj dodali?

Omenjene rešitve so bile pobuda več registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti, in sicer: Evangeličanske cerkve AV, Katoliške cerkve, Evangelijske binkoštne Cerkve, Srbske pravoslavne cerkve, Makedonske pravoslavne cerkve in Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji). Navedene cerkve in druge verske skupnosti omenjeni vladni predlog podpirajo, ker v razmerah prepovedi javnega opravljanja verskih obredov varujejo socialni položaj verskih uslužbencev in omogočajo pokrivanje stroškov vzdrževanja sakralnih objektov, izmed katerih številni predstavljajo kulturno dediščino Slovenije.

Lep pozdrav,

Dr. Tadej Jakopič

Tiskovni predstavnik SŠK