Novinarsko vprašanje o prodaji župnijskega premoženja

19.8.2020 Cerkev na Slovenskem Cerkev v Sloveniji, Finance, Zakonodaja

Domovina

Na vas se obračam s praktičnimi vprašanji glede premoženja, s katerim upravljajo župnijski duhovniki.

Zanima me, ali sme župnik ob prihodu v novo župnijo sam prodati premoženje, ki ga najde v župnišču, cerkvi ali v drugih župnijskih objektih? Če da, ali obstaja vrednost, do katere ima v tem smislu proste roke? Katero župnijsko premoženje je skupnostno, katero od duhovnika in kdo o tem odloča?

Lep pozdrav,  Domovina 

Spoštovani,

hvala za vaše vprašanje.

Upravljanje s cerkvenim premoženjem je opredeljeno v Zakoniku cerkvenega prava od kan. 1254 do kan. 1310. Škofije lahko imajo na tem področju svoje pravilnike (prim. kan. 1276 ZCP), ki ustrezno urejajo pridobivanje ali odtujitev premoženja, zato vam predlagamo, da se za konkreten primer obrnete na posamezno (nad)škofijo: https://katoliska-cerkev.si/skofije

 

Lep pozdrav,

Dr. David Kraner,

Slovenska škofovska konferenca 

Slovenian bishops' conference.                                          

Ciril Metodov trg 4