Novo študijsko leto (2022/2023) Biblične šole Evangelii gaudium

26.10.2022 Slovenija Izobraževanje , Sveto pismo

»Če hodimo po cesti Stare zaveze, gremo Kristusu naproti.«
(J. Schildenberger)

V novem študijskem letu bomo nadaljevali starozavezno pot skozi besedila Druge Mojzesove knjige in se skupaj z Mojzesom in izvoljenim ljudstvom podali iz egiptovskega suženjstva do Sinaja, kraja sklenitve Stare zaveze.

Bog, ki je navdihovalec in avtor knjig obeh zavez, jih je z modrostjo uredil tako, da se Nova zaveza v Stari skriva, Stara pa v Novi odkriva (Dei Verbum). 

Pri vsakem predavanju bo podana zgodovinska, eksegetska in duhovna razlaga določenega odlomka, sledili bodo napotki za nadaljnje branje, molitev in pogovor.
V teku študijskega leta bomo v knjižni obliki izdali razlago izbranih odlomkov Prve in Druge Mojzesove knjige.

Predavatelji: škof. dr. Maksimilijan Matjaž, s. dr. Snežna Snežna, dr. Samo Skralovnik.

Predavanj se lahko udeležite v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Preski ali pa v spletno predavalnico vstopite preko povezave (Zoom). Prvo srečanje bo 26. oktobra 2022.

Prijave in informacije: https://biblicnogibanje.si/biblicna-sola/