Novomeški škof obiskal s točo prizadeta področja v Beli Krajini

V petek, 8. junija 2018, popoldan je hudo neurje s točo (v velikosti teniške žogice) prizadelo Belo Krajino. Najbolj so bili prizadeti kraji Svibnik, Dolnja Paka, Talčji Vrh v okolici Črnomlja. Prošnji Župnijske karitas Črnomelj za pomoč so se takoj odzvali Škofija Novo mesto z donacijo 10.000 €, Slovenska karitas z 10.000 € pomoči iz interventnega sklada in mnogi posamezniki, ki so na račun Župnijske karitas do sedaj prispevali skupaj 12.000 €. Zbiralna akcija pa poteka tudi na ravni Slovenske karitas in drugih dobrodelnih ustanov.

V znak podpore in solidarnosti s prizadetimi je v sredo, 13. junija, popoldan novomeški škof Andrej Glavan skupaj s črnomaljskim župnikom Gregorjem Kunejem, generalnim tajnikom Slovenske karitas Cvetom Uršičem, predsednikom Škofijske karitas Novo mesto Cirilom Murnom in tajnico Župnijske karitas Črnomelj Ano Pavlakovič obiskal operativni štab civilne zaščite v gasilskem domu v Črnomelju. Tam se je srečal z županjo Občine Črnomelj Mojco Čemas Stjepanovič, poveljnikom gasilske enote Jožetom Vrščajem in z vključenimi v reševanje nujnih razmer. Županja je škofu na kratko predstavila obseg škode, način reševanja nastale situacije in kakšna pomoč je v tem trenutku najbolj potrebna. Najbolj so poškodovane strehe, ki so jih gasilci do sedaj pokrili s folijami. Hkrati je že stekla tudi akcija nabave strešnikov. Poleg javnih in gospodarskih objektov so najbolj prizadeti stanovanjski objekti, kmečka poslopja in kmetijski pridelek posameznikov. 

Gospod škof se je zahvalil vsem interventnim skupinam, ki so pokazale svojo hitrost in odločnost v reševanju in premagovanju nastalih težav. Škof je v nadaljevanju obiskal še najbolj prizadete vasi, se srečal s tamkajšnjimi prebivalci in jim izrazil svojo bližino in pomoč. Obiskal je tudi najbolj prizadeto podružnično cerkev sv. Sebastijana v Mestni Lozi, ki je bila pred nekaj leti popolnoma obnovljena, v neurju pa je ostala brez strehe in prizadeta od zamakanja. 

Skupna škoda po trenutnih ocenah presega 20 MIO evrov, od tega na stanovanjskih objektih 6 MIO, na gospodarskih objektih 4 MIO in na industrijskih objektih 6,5 MIO. V dobrodelni akciji s prostovoljnim zbiranjem sredstev se je preko mreže Karitas doslej zbralo že okoli 40.000 €. V dogovoru med Občino Črnomelj, Centrom za socialno delo, mrežo Karitas (Slovenska, Škofijska in Župnijska karitas) in Rdečim križem se bo vsa prispela pomoč v prihodnjih tednih koordinirano razdelila med prizadete, da ne bi prišlo do situacij podvajanja podeljenih sredstev, ko bi nekateri pa ostali povsem brez pomoči. 

Darovalci lahko darove nakažejo na Slovensko karitas (podatki na spletni strani). Prizdeti posamezniki in družine pa so povabljeni, da se s prošnjo za pomoč (obrazec) obrnejo na Škofijsko karitas Novo mesto ali neposredno na prostovoljce Župnijske karitas v Črnomlju.

Škofija Novo mesto