Občni zbor Škofijske karitas Koper

2.3.2013 Vipava Karitas, Škofija Koper
Ozemlje Škofije Koper Ozemlje Škofije Koper

V Vipavi bo v soboto, 2. marca 2013, potekal letni občni zbor Škofijske karitas Koper (ŠKK).

Program:

09.00: maša v župnijski cerkvi sv. Štefana v Vipavi, ki jo bo ob somaševanju duhovnikov daroval upokojeni koprski škof Metod Pirih.

10.00: statutarni del občnega zbora v Škofijski gimnaziji: pregled dela ŠKK in Zavoda karitas Samarijan in ter potrditev načrta dela za leto 2013.

14.00: predavanje dr. Primoža Krečiča z naslovom Leto vere in karitas.

Zbornik Škofijske karitas Koper


V ta namen so župnijske (ŽK), dekanijske (DK) in območne (OK) ter Škofijska karitas pripravile poročilo, ki bo objavljeno v knjižici, iz katere navajamo ključne poudarke:

V Škofiji Koper je Karitas organizirana v 166 župnijah, ŽK se združujejo v tri OK in pet DK. Obstaja 13 Centrov karitas, v katerih sodelavci iz ŽK ljudem nudijo osnovne informacije in konkretno pomoč ter 4 domove, kjer se izvajajo specifični programi.

Večina dela sloni na prostovoljcih: 1.125 stalnih in 1.169 občasnih prostovoljcev je v letu 2012 opravilo 107.030 ur prostovoljnega dela. Če bi te ure preračunali po normativih, ki jih določa Zakon o prostovoljstvu, bi dobili znesek 1.049.004 EUR.

Materialna pomoč družinam in posameznikom se je izvajala preko ŽK, MŽK, DK, OK, glavnina pa v Centrih karitas, kjer so podatki naslednji:

  • pomoč v hrani je prejemalo 3.580 družin in 1.456 posameznikov;
  • pripravljenih je bilo 18.681 paketov za 11.920 oseb;
  • oblačila, obutev, pohištvo in druge osebne predmete je prejelo 4.485 družin in posameznikov;
  • skupna teža zbrane in razdeljene hrane je znašala 428.295 kg/l, pri čemer glavnino predstavlja hrana iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v EU. Če količino hrane preračunamo na povprečne maloprodajne cene v trgovini, ta znaša 548.218 EUR;
  • finančna pomoč pri plačilu računov družinam in posameznikom je na vseh nivojih znašala 84.467 EUR,

Pomoč otrokom:

  • šolske potrebščine (zvezke, šolske torbe, …) je prejelo 1.188 družin za 2.212 šolarjev, od tega je 871 šolarjev prejelo bone za nakup potrebščin v vrednosti 22.520 EUR. Iz poročil OK, DK, ŽK je razvidno, da je bilo 21.036 EUR namenjeno otrokom za letovanja in druge oblike pomoči. Dodano vrednost k pomoči predstavlja Posvojitev na razdaljo.

Laično svetovanje: Ob konkretni pomoči družinam in posameznikom je vedno prisoten pogovor z načrtom pomoči in spremljanjem; zabeleženih je bilo 3.341 laičnih svetovanj.

Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim je v glavnem potekala na ravni ŽK in je po zbranih podatkih dosegla 11.027 oseb. Poleg medgeneracijskih skupin se je različnih srečanj udeležilo 3.145 starejših, bolnih in invalidov. Za izpeljavo vseh programov je bilo v OK, DK, ŽK porabljenih le 21.559 EUR.

V ŠK Koper izvajajo tudi druge specifične programe: Popoldan na Cesti, Pomoč brezdomcem; v Zavodu karitas Samarijan pa: Materinski dom, Varna hiša, Vrtnica in Medgeneracijska središča.


Besedilo je pripravila namestnica ravnatelja Škofijske karitas Koper Jožica Ličen, ki je za dodatne informacije na voljo na GSM: 041/429–713 ali po e-pošti na naslovu: [email protected].