Občni zbor Škofijske karitas Koper

1.3.2014 Vipava Karitas

V soboto 1. marca bo v Vipavi Občni zbor Škofijske karitas Koper (ŠK).

Program: 9h sveta maša v župnijski cerkvi Sv. Štefana v Vipavi, ki jo bo, ob somaševanju duhovnikov, daroval upokojeni koprski škof in predsednik Slovenske karitas Metod Pirih. Ob 10h v Škofijski gimnaziji pričetek statutarnega dela občnega zbora: pregled dela ŠK, Zavoda karitas Samarijan in program dela za leto 2014. Po kosilu bo predaval p. Branko Cestnik na temo: Papeževi čevlji, kam koraka Cerkev pod papežem Frančiškom.

V ta namen so vse Župnijske (ŽK), dekanijske (DK), območne (OK) in Škofijska karitas pripravili poročilo, ki je v zborniku in objavljeno na spletni strani http://karitas-kp.rkc.si//

Nekaj povzetkov:

V Koprski škofiji je Karitas organizirana v 166 župnijah, ŽK se združujejo v tri OK in pet DK.  Imamo 13 Centrov karitas, kje sodelavci iz ŽK nudijo ljudem osnovne informacije in konkretno pomoč ter 4 domove, kjer se izvajajo  specifični programi.

Večina dela sloni na prostovoljcih: 1.158 stalnih in 1.256 občasnih prostovoljcev je v letu 2013 opravilo 96.860  ur prostovoljnega dela. Če bi te ure preračunali po normativih, ki jih določa Zakon o prostovoljstvu bi dobili znesek 952.896  EUR.

Materialna pomoč družinam in posameznikom  se je izvajala preko ŽK, MŽK, DK, OK, glavnina pa v Centrih karitas, kjer so podatki naslednji:

- pomoč v hrani je prejemalo 3.058 družin in 1.067 posameznikov,

- pripravljenih je bilo 22.532 paketov,

- oblačila, obutev, pohištvo in druge osebne predmete je prejelo 4.117 družin in posameznikov.

- skupna teža zbrane in razdeljene hrane znaša 407.242 kg/l, pri tem glavnino predstavlja hrana iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v EU.

Vrednost hrane in higienskega materiala, preračunana na povprečne maloprodajne cene  znaša 521.270 EUR;

Finančna pomoč pri plačilu računov družinam in posameznikom je na vseh nivojih znašala 95.540 EUR;

Pomoč otrokom:

- Šolske potrebščine je prejelo 985 družin  za 1.994 šolarjev,

- Delo z družinami, ki imajo otroke v  posvojitvi na razdaljo se je iz ŠK preselilo na raven OK, DK, ŽK,  je 123 otrok, kar predstavlja skupaj  36.900 EUR letne pomoči .

- Iz poročil OK, DK, ŽK je razvidno, da je bilo za pomoč otrokom porabljenih 56.084 EUR. Finančna pomoč otrokom na vseh nivojih znaša 121.484 EUR.

Ob konkretni pomoči družinam in  posameznikom je vedno prisoten pogovor z načrtom pomoči in spremljanjem; poleg tega  je bilo zabeleženih še 6.363 laičnih svetovanj.

Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim je najbolj prisotno v župnijskih Karitas: pred prazniki je bilo 7.769 obiskov po domovih in 7.197 obiskov v domovih za ostarele, številnim so sodelavci pisali voščila.  Podprli smo srečanje KBBI ter Slepih in slabovidnih.  Srečanj po župnijah se je udeležilo 3.328 starejših, romanj pa 607 starejših in invalidov. Za izpeljavo vseh dogodkov je bilo na vseh nivojih porabljeno 26.174 EUR.

Specifični programi Škofijske karitas:

  • Počitniški programi so bili v Portorožu in Soči. Udeležilo se jih je 8 družin, 25 starejših in 54 otrok. V Domu karitas v soči je bilo 1223 nočitev.
  • Popoldan na Cesti je deloval na osmih lokacijah: udeležilo se ga je 158 otrok in 108 prostovoljcev. V okviru tega je potekala tudi Šola za starše in svetovanje.
  • V Bertokih se je izvajal program Pomoč brezdomcem. Zabeležili so redne ali občasne obiske 86 različnih oseb, bilo je 2244 obiskov.

Programi Zavoda karitas Samarijan:

  • Materinski dom v Solkanu in na Cesti je nudil zavetje 28 ženskam in 32 otrokom. Skupno število nočitev je bilo 8.640.
  • Varna hiša je sprejela 8 žensk in 8 otrok. Vseh nočitev je bilo 1.680.
  • Medgeneracijsko središče Samarijan je potekalo na 9 lokacijah in je vključevalo 409 oseb vseh generacij.
  • Vrtnica, socialna rehabilitacija  oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom se je izvajala v Bertokih in stanovanjski skupnosti Truške s 64 uporabniki. Skupno število nočitev je bilo 3.108.

Akcije in projekti: Umetniki za karitas, Posvojitev na razdaljo, Zaupanje, Dar za stisko, Namenska pomoč, Pomagam pomagati, Pomagajmo preživeti,  Da bo korak v šolo vesel, Manjša sveža za sočloveka sreča, Klic dobrote, Postne akcije (40 dni brez alkohola, Ne pozabimo - Streha nad glavo, Plamen upanja).

Viri financiranja: prostovoljno delo, darovi skupin in posameznikov, nabirke po župnijah, prispevki lokalnih skupnosti, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (hrana EU) različne akcije na nacionalni in lokalni ravni.

Programi v 2014 bodo enaki kot v preteklosti, s tem, da bo potrebno več pozornosti posvetiti svetovanju in spremljanju ljudi v stiski in zbiranju sredstev za pomoč. Sledili bomo Strateškemu načrtu Slovenske karitas za obdobje 2014 – 2018 , ki Pravi: Karitas je: Ljubeča skrb Cerkve za ljudi v stiski. Glas revnih v družbi. V službi človekovega dostojanstva.

Ravnatelj ŠK Matej Kobal

Pregled pripravila: Jožica Ličen, gsm 041 429 713, e-pošta: [email protected]