Občni zbor Škofijske karitas Ljubljana

16.3.2019 Ljubljana Karitas

V soboto, 16. marca, so se prostovoljci Karitas ljubljanske nadškofije zbrali na letnem občnem zboru, ki je potekal pod geslom: »K tebi povzdigujem svojo dušo, Gospod, moj Bog, olajšaj stiske mojega srca in iz mojih tesnob me iztrgaj!« (Ps 25,1.17)

Začeli smo s slovesno mašo v ljubljanski stolnici. Ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore je takole nagovoril prostovoljke in prostovoljce Karitas:
Občni zbor naše Karitas je vsako leto znova priložnost, da se zahvalimo vsem tistim, ki iz tedna v teden darujete svoj čas, svoje znanje, svoje izkušnje in svojo dobro voljo. Čeprav sem naštel kar nekaj tega, kar darujete v skrbi za prikrajšane in za pomoči potrebne, temu seznamu manjka nekaj bistvenega. Če hočem biti vsaj blizu resnici, potem moram nujno dodati, da ljudem vsak teden darujete delček samega sebe. … Kdo neki bi to delal za denar? Za takšno delo je potrebnega nekaj več, nekaj bistveno večjega, kot je denar; potrebna je ljubezen – ljubezen do Boga in do človeka. Samo nekdo, ki ljubi, je sposoben odnosa, v katerem ni menjalne naravnanosti, ampak ga zaznamuje darovanjska, morda bi lahko celo rekel žrtvovanjska razsežnost odnosa. Ko nam je namreč Jezus postavil merilo naše medsebojne ljubezni, je rekel: “Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil!” In on nas je ljubil do konca, do žrtvovanja samega sebe.

Drage sodelavke in sodelavci Karitas, hvala vam, ker nas z zgledom svojega žrtvovanja za ljudi v potrebi vabite k posnemanju Jezusa Kristusa in njegove ljubezni do nas.

Po pogostitvi in druženju na dvorišču Teološke fakultete smo z dogajanjem nadaljevali v dvorani. Po uvodnih pozdravih je sledil kulturni nastop Ženskega pevskega zbora Perunike z Iga, osrednji del občnega zbora pa smo namenili predavanju Janje Milič, dr. med., spec. psihiatrije z Oddelka za zdravljenje odvisnosti od alkohola iz Psihiatrične bolnišnice Idrija. Predavala je na temo Odvisnost od alkohola in družina. Sledila so poročila o delu župnijskih in Škofijske Karitas v preteklem letu.

 

DELO V PRETEKLEM LETU

Sodelavci Škofijske karitas Ljubljana delujemo na različnih področjih: izvajamo naše redne programe pomoči, organiziramo akcije zbiranja pomoči, povezujemo in skrbimo za delovanje mreže ŽK ter nudimo strokovno podporo in pozitivno spodbudo našim prostovoljcem. Velik poudarek namenjamo izobraževanju in ozaveščanju prostovoljcev, kar je nujno potrebno za njihovo uspešno delo z ljudmi v stiski. Organiziramo četrtkove izobraževalne večere z uglednimi predavatelji in aktualnimi temami, tradicionalno januarsko izobraževalno srečanje za prostovoljce vseh ŽK, tečaja Prvi socialni pogovor in Supervizija, tečaj Domače nege, vikend seminarje na temo Svetovalna pomoč, ki jih vodi dr. Stanko Gerjolj.

Najpomembnejši vidik našega dela je vsekakor konkretna pomoč in stik z ljudmi v stiski. Psihosocialna pomoč v obliki pogovorov, usmerjanja in svetovanja ter materialna pomoč vključujeta vse družbene skupine, družine, posameznike, otroke, starejše, bolne in invalide, begunce, tujce in azilante.Na Škofijski karitas Ljubljana tistim, ki nimajo možnosti, da bi si sami zagotovili dostojno preživetje, pomagamo z rednimi prehrambnimi paketi ter s plačilom položnic za redne življenjske stroške in dodatno zdravstveno zavarovanje.

V letu 2018 smo za nakup hrane namenili 194.127,85 € sredstev, razdelili za 173.384,75 € podarjene hrane ter za 508.035,81 € evropske hrane. Skupno je to pomoč prejelo 26.394 prejemnikov. Pomoči pri plačilu položnic je bilo deležnih 494 družin s 1.276-imi družinskimi člani, skupna vrednost pomoči je znašala 97.198,45 €, iz sredstev, zbranih po namenu za točno določene stiske in družine, smo še dodatno pomagali v višini 5.965,55 €. V jesenskem času je pomoč pri nakupu kurjave prejelo 248 družin in posameznikov. Dodatne materialne pomoči ob naravnih nesrečah v skupni višini 21.000,00 € pa je bilo deležno 11 družin iz Tržiča, Kisovca in Srednje vasi v Bohinju.

Z boni za nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov smo vstop v novo šolsko leto olajšali 1.845-im šolarjem, vrednost realizirane pomoči je bila 77.434,35 €, dodatno pomoč v skupni višini 4.201,50 € pa so otroci prejeli tudi preko programa Botrstvo. Izvajamo program počitnic družin in letovanja otrok na morju.Počitnice smo omogočili 15-im družinam ter 66-im otrokom in mladostnikom.

Že več kot 25 let pod okriljem Škofijske karitas Ljubljana potekajo tabori slepih. Vsako leto v različnih krajih Slovenije potekata zimski in poletni tabor. 

Pomagamo tudi v BIH, in sicer podpirano sarajevsko ljudsko kuhinjo Jelo na kotaćima in delovno-prijateljski tabor dijakov Škofijske klasične gimnazije.

 

Delo župnijskih Karitas

Dejavnosti in programi v okviru ŽK potekajo v skladu s programi pomoči Škofijske karitas Ljubljana, ki določa smernice in merila za nudenje pomoči ter nudi materialno in strokovno podporo prostovoljcem. Na ŽK poteka tako materialna kot nematerialna pomoč (pogovor, usmerjanje, svetovanje), pomoč otrokom (nakup šolskih potrebščin, pomoč pri plačilu šolskih in obšolskih dejavnosti, prevozov, šolske prehrane, dijaških domov, počitnic, organizirajo delavnice za otroke, učno pomoč, druženje), pomoč starejšim, bolnim in invalidom (poleg rednih oblik pomoči velja omeniti predvsem obiske starostnikov na domu in v domovih za ostarele, srečanja in skupine za starejše, bolne, invalide, družabništvo), pomoč brezdomcem (topli in hladni obroki, oblačila, plačilo osebnih dokumentov).

Tudi na ŽK opažamo porast svetovalne dejavnosti. Bolj poglobljeno svetovanje je v letu 2018 potrebovalo 7.237 družinskih članov s 24.445-imi obravnavami. Individualnega svetovanja pa se je udeležilo 2.155 prosilcev.

106.361,44 € so ŽK porabile za pomoč pri plačilu osnovnih položnic in kurjave. Te pomoči je bilo deležnih 3.783 družinskih članov. Iz lastnih sredstev so družinam pomagali tudi ob izrednih razmerah in večjih nesrečah, in sicer v višini 45.091,58 €. 61 ŽK pa je za nakup hrane še dodatno namenilo 71.494,92 €. Skupna vrednost pomoči, ki so je bile v okviru ŽK deležne družine, znaša 213.930,02 €. V letu 2018 so ŽK namenile še 50.078,69 € pomoči posameznikom, 134.962,07 € pomoči otrokom, 27.870,00 € pomoči brezdomcem in 95.558,28 € pomoči starejšim. ŽK so nudile različne oblike pomoči skupno 17.383-im otrokom in 17.914-im starejšim osebam.

V ljubljanski nadškofiji je v letu 2018 4.184 prostovoljcev opravilo 214.901 uro prostovoljnega dela. Poleg dela s prejemniki pomoči prostovoljci ŽK organizirajo tudi izobraževanja na ravni župnij in dekanij, srečanja in romanja za prostovoljce ter koncerte in akcije za zbiranje pomoči.

Ob tej priliki se na Škofijski karitas zahvaljujemo prostovoljcem tudi za vse obsežno administrativno delo, ki ga opravijo in je za naše delovanje in za zagotavljanje financiranja nujno potrebno. Posredno prav to delo omogoča tako zajeten obseg finančne, materialne in svetovalne pomoči, ki nas, zajeta v skupna poročila, navdaja s hvaležnostjo in zadovoljstvom.

Škofijska karitas Ljubljana