Odgovor na novinarsko vprašanje o pravici staršev do vzgoje otrok v skladu s svojim verskim in moralnim prepričanjem

23.4.2014 Diskriminacija

Pozdravljeni,
danes združenje Koalicija za ločitev države in cerkve začenja z zbiranjem podpisov za prepoved krsta dojenčkov. Med svojimi argumenti navajajo slovensko ustavo, ki "v 41. členu tudi dojenčkom in drugim otrokom priznava svobodo veroizpovedi in s tem tudi svobodno odločitev za vstop v neko versko skupnost." Prosil bi vas za nekaj odgovorov.
1. Kakšen je odgovor slovenske rimsko-katoliške cerkve na očitke, da je s krstom otrok kršena ustava?
2. Kakšno je stališče Cerkve do pobude/peticije o prepovedi krsta dojenčkov? Bi, če bi gibanje zbralo zadostno število podpisov, postavili starostno mejo za prejem krsta in drugih zakramentov?

Marko Kovačevič,
novinar Večera


Na Slovenski škofovski konferenci (SŠK) ocenjujemo javne pozive za omejevanje pravice staršev, da krstijo svoje otroke, kot nedemokratične in v nasprotju s temeljno pravico do verske svobode. Prav tako razumemo takšne pobude kot del javnega spodbujanja nestrpnosti in neresničnih predsodkov do kristjanov in krščanskih Cerkva v slovenski družbi. Pravica do krsta otrok, je del človekove pravice do svobode vesti, ki jo varuje 41. člen Ustave RS, in ki staršem zagotavlja, da svoje otroke vzgajajo v skladu s svojim verskim in moralnim prepričanjem. Omejevanje te pravice staršev pa je poskus omejevanja svobode delovanja Cerkve, ki jo zagotavlja 2. odstavek 7. člena Ustave RS. Na SŠK zato pričakujemo, da se bodo institucije, ki v naši državi varujejo človekove pravice in ustavni red, na te sporne pobude čim prej ustrezno odzvale.

dr. Tadej Strehovec
generalni tajnik SŠK