Odgovor na novinarsko vprašanje o prijavi suma spolne zlorabe v Katoliški Cerkvi (Svet24)

12.2.2016 Medij, Zaščita otrok

Spoštovani!
Številni slovenski mediji povzemajo članek objavljen v angleškem Guardianu, ki govori o tem, kakšne so obveznosti škofov, če zaznajo zlorabe otrok. V članku je zapisana trditev, da v dokumentu, katerega avtor je monsignor Tony Anatrella in v katerem so zapisane smernice za novoimenovane škofe, med drugim piše: »"Glede na civilno zakonodajo posamezne države, kjer je prijava obvezna, ni nujno dolžnost škofa, da prijavi osumljence oblastem, policiji ali tožilstvu v trenutku, ko izvejo za zločine ali grešna dejanja."
Zanima nas ali drži, da so navodila Vatikana, da škof ni dolžan prijaviti zlorabe otrok?
Kakšne so uradne smernice glede ravnanj v primerih, ko pride do odkritja zlorabe otrok znotraj Cerkve?
V članku je omenjeno, si katoliška cerkev tovrstne primere želi urejati interno. Kaj to pomeni? Kakšna so določila kanonskega prava?
Hvala za odgovore.

S spoštovanjem,
Žiga Kariž
Dnevni urednik Svet24


Spoštovani,
vse informacije v zvezi z reševanjem suma spolnih zlorab v Katoliški cerkvi v Sloveniji najdete na naslednji povezavi »Zaščita otrok v Cerkvi na slovenskem«: http://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem.
Smernice SŠK za reševanje spolnih zlorab najdete na: http://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/Statuti/301%20-%20Dopolnjene%20Smernice%20za%20ravnanje%20v%20primeru%20spolnih%20zlorab%20Koncno%20-%20podpisano.pdf
Navodila za prijavo suma storitve spolne zlorabe pri državnih in cerkvenih oblasteh najdete na: http://katoliska-cerkev.si/prijava-suma-naznanitve-kaznivega-dejanja-spolne-zlorabe
Na ravni Slovenske škofovske konference deluje posebna Ekspertna skupina za reševanje spolnih zlorab namenjena žrtvam (http://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/130923%20-%20Pravilnik%20Ekspertne%20skupine%20za%20resevanje%20primerov%20spolnih%20zlorab%20v%20Cerkvi%20na%20Slovenskem.pdf). Naloga te skupine je, da žrtvam spolnih zlorab posreduje informacije o cerkveni prijavi in postopkih ter psihološki pomoči. Omenjena komisija žrtev vedno seznani tudi z informacijami, kje in  kako lahko začnejo civilni postopek.

Pogosta vprašanja in odgovore v zvezi z omenjeno temo najdete na http://katoliska-cerkev.si/pogosta-vprasanja-in-odgovori-o-spolnem-nasilju

Glede informacij iz Vatikana velja, da se v praksi številne žrtve ne želijo izpostavljati s postopki pred civilnimi sodišči in zato raje izberejo samo cerkveni postopek. V kolikor bi Cerkev pogojevala cerkvene postopke s prijavo pri civilnih oblasteh, se številne žrtve ne bi odločile niti za prijavo pri cerkvenih oblasteh, saj ne želijo biti javno izpostavljene. Žrtev je edina, ki lahko sprejme odločitev o prijavi suma spolne zlorabe pri državnih oblasteh.

Lep pozdrav,
dr. Tadej Strehovec
Slovenska škofovska konferenca