Odgovori na novinarska vprašanja – Položaj Vojaškega vikariata

11.5.2015 Cerkev na Slovenskem Vojaški vikariat

Novinar: Matija Grah

Medij: Delo

Vprašanje: Pripravljam članek o pobudi, katere avtorica je Koalicija za ločitev države in cerkve, in v kateri se ta zavzema za izločitev vojaških kuratov kot državnih uslužbencev iz Slovenske vojske. V tej zvezi vas prosim za odgovore na spodaj navedena vprašanja.

 

Odgovori:

1.        Kakšno je vaše mnenje o pobudi?  Če jo Katoliška cerkev morebiti zavrača, vas prosim za navedbo razlogov za zavračanje.


Z omenjeno pobudo se ne strinjamo in jo zavračamo, saj je sedanja ureditev duhovne oskrbe v Slovenski vojski skladna z ustavo Republike Slovenije in primerljiva z ureditvami v drugih evropskih državah članica zveze NATO.

2.        Vojaški vikariat je istočasno ustanova Katoliške cerkve in Slovenske vojske. V njem trenutno deluje tudi evangeličanska duhovnica, prej ali slej bodo svojega duhovnika dobili tudi kristjani pravoslavne vere, muslimani in morda še kdo. Bilo bi nenavadno, da bi vsi ti delovali znotraj katoliškega vikariata in bili podrejeni katoliškemu vikarju. A li v tej zvezi vidite potrebo po  reorganizaciji vikariata in v kateri smeri?

Menimo, da je ureditev delovanja verskih predstavnikov drugih veroizpovedi v Slovenski vojski pristojnost ustreznih državnih ustanov in za to zainteresiranih verskih skupnosti. Kako se duhovna oskrba praktično in strukturno izvaja, pa je predmet njihovega medsebojnega dogovora.

3.        Domnevam, da si Katoliška cerkev še naprej prizadeva za sklenitev mednarodnega sporazuma s Svetim sedežem o verski duhovni oskrbi v vojski. V čem bi ta vsebinsko drugače urejeval oskrbo od njene sedanje ureditve?

Pobuda za sklenitev ustreznega meddržavnega sporazuma je prioriteta na področju ureditve odnosov med Katoliško Cerkvijo in državo. Podobne sporazume poznajo številne Evropske države. Kot Vam je znano, je vsebina takšnega sporazuma rezultat dogovora med obema stranema. Sklenitev sporazuma na obrambno-varnostnem področju bo na mednarodnem nivoju formalizirala zgolj dejansko stanje in preprečila morebitne poskuse politizacije temeljne človekove pravice vseh vojakov – to je pravice do uresničevanja verske svobode.

Naše splošno stališče o duhovni oskrbi v vojski si lahko preberete na povezavi http://katoliska-cerkev.si/duhovna-oskrba-v-vojski-in-policiji

dr. Tadej Strehovec
Slovenska škofovska konferenca