Odprtje razstave Boj proti veri in Cerkvi

21.1.2013 ob 18:00 Gorica (It) Cerkev, Razstava, Tujina

V razstavnih prostorih Kulturnega centra Lojze Bratuž na naslovu Drevored 20. septembra 85 v Gorici (It) bodo v ponedeljek, 21. januarja 2013, ob 18.00, odprli razstavo Boj proti veri in Cerkvi (1945–1961). Razstavne eksponate bo predstavila avtorica dr. Tamara Griesser Pečar.

Razstava je nastala v medsebojnem sodelovanju naslednjih ustanov: Arhiva Republike Slovenije, Nadškofijskega arhiva Ljubljana, Muzeja novejše zgodovine Slovenije ter Založbe Družina.

Razstava bo do petka, 1. februarja 2013, odprta od ponedeljka do petka med 17.00 in 19.00, nato pa vse do četrtka, 28. februarja 2013, ob priložnostih prireditvah oz. po dogovoru.


Dodatne informacije so na voljo na povezavi Kulturnega centra Lojze Bratuž.


Podrobneje o razstavi

Razstava Boj proti veri in Cerkvi, ki so jo omogočili Arhiv Republike Slovenije, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Nadškofijski arhiv v Ljubljani in založba Družina, je prikaz nasilja nad Cerkvijo v Sloveniji od konca druge svetovne vojne maja 1945 vse do leta 1961. Avtorica postavitve je zgodovinarka Tamara Griesser Pečar, ki je obenem tudi avtorica temeljne monografije o tej tematiki z naslovom Cerkev na zatožni klopi, ki je izšla leta 2005.

Panoji z besedilom in fotografijami ponujajo prikaz nasilja ljudske oblasti nad Cerkvijo tudi s pisnimi viri, predmeti in pričevanji o nasilju, ki je zajelo vsa področja življenja in delovanja. Na zatožni klopi se je v omenjenih letih znašlo 429 duhovnikov, vsak drugi, če pomislimo, da jih je bilo na Slovenskem manj kot 1000. Za ljudsko oblast je bila Cerkev notranji sovražnik številka ena, ker je ostala edina organizirana sila zunaj komunistične partije. Vsakodnevni so bili upravni postopki proti verouku, tisku, vzgoji, procesijam, potem so bile tu zaplembe, številni sakralni objekti od cerkva, do kapel, znamenj in pokopališč so bili porušeni ali poškodovani. Do leta 1961 je bilo izrečenih najmanj 1411 upravnih kazni.

Pri postavitvi tokratne razstave bo posebna pozornost namenjena Primorski oziroma Goriški. Med eksponati bo tudi majhen leseni križec, ki si ga je v preiskovalnem zaporu izdelal goriški duhovnik Jožko Kragelj, osvetljena bo življenjska zgodba apostolskega administratorja jugoslovanskega dela goriške nadškofije Franca Močnika, več bo tudi drugih zgodb in eksponatov, ki so vezani na primorski prostor v širšem pomenu besede.