Odprtje razstave in predstavitev zbornika z naslovom Drobtinice iz katoliškega srednješolstva v Mariboru

V okviru prireditev Maribor 2012 – EPK bodo v sredo, 19. septembra 2012, ob 13.00, v dvorani Zavoda Antona Martina Slomška na Vrbanski cesti 30 v Mariboru, odprli razstavo in predstavili zbornik z naslovom Drobtinice iz katoliškega srednješolstva v Mariboru.

Razstavo bo odprl direktor ZAMS dr. Ivan Janez Štuhec, kulturni program pa bodo izvedle dijakinje vokalne skupine s petjem Slomškovih pesmi. Sprehod skozi zgodovino jezuitske gimnazije, učiteljišča in Škofijske gimnazije A. M. Slomška pripravljajo dijaki s pomočjo diapozitivov, sledil bo še Slomškov nagovor dijakom in profesorjem. Z razstavo želijo širšo javnost, predvsem pa sedanje in bivše dijake ter profesorje, seznaniti s pomenom in vlogo katoliškega srednješolstva in njegovega doprinosa h kulturnemu dogajanju v Mariboru in okolici.


Dodatne informacije dobite v Zavodu Antona Martina Slomška na Vrbanski cesti 30 v Mariboru pri Silvi Belšak, tel. 0590/92–207, e-naslov: [email protected] oz. na spletni strani www.slomskov-zavod.si.


Podrobneje o razstavi in katalogu

Ko so se pred več kot petnajstimi leti začele uresničevati dolgoletne sanje dr. Ivana J. Štuheca, danes našega direktorja, o medgeneracijskem centru na Vrbanski in je razmišljal o vsebini in duši Škofijske gimnazije, se mu je ob tem porodila ideja o predstavitvi katoliškega srednješolstva v Mariboru na hodnikih Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška. Razstava in zbornik sta sad raziskovalnega dela v arhivih (Igor Filipič, prof., dr. Ilaria Montanar SL, dr. Aleš Maver) in študija različnih virov.

V pritličju šole razstava v zelo zgoščeni obliki prikazuje začetke cerkvenega srednješolstva v Mariboru pred 250. leti v jezuitski gimnaziji (še pred tem v latinski šoli v Rušah), ki jo je Marija Terezija podržavila, a učitelji so ostali jezuiti in so gimnaziji dali poseben pečat. Vidno mesto ima tukaj tudi izobraževanje, ki so ga organizirale šolske sestre, predvsem njihovo učiteljišče, saj se v njem prvič v Mariboru uporabi slovenščina kot učni jezik, kar je v etnično mešanem okolju še kako pomembno. Temeljno zasnovo cerkvenega šolstva v Mariboru v 19. stoletju pa gre iskati pri Antonu Martinu Slomšku, ki mu je na razstavi posvečeno prvo nadstropje.

Ker po drugi svetovni vojni ni bilo mogoče ustanavljati zasebnih, kaj šele katoliških šol, je Maribor katoliško gimnazijo – Škofijsko gimnazijo Antona Martina Slomška – po dolgih prizadevanjih dobil šele leta 1997. Prvih deset let njenega delovanja je na razstavi prikazanih v drugem nadstropju. Na razstavi je življenje in delo šole prikazano s fotografskimi utrinki, ki so predvsem delo naših dijakov, učiteljem smo posebno mesto namenili nasproti zbornice, kjer so zapisani na liste drevesa.

Zadnji del razstave v tretjem nadstropju je namenjen prikazu delovanja šole že v novih prostorih na Vrbanski in ostaja odprt za prihodnost.

Oblikovanje razstave smo zaupali naši nekdanji dijakinji in mladi arhitektki Mirjam Luketič. Za idejno zasnovo katoliškega šolstva v Mariboru ima zasluge bl. Anton Martin Slomšek, zato smo si sposodili njegove Drobtinice in jih ponazorili v obliki semen, ki so skozi zgodovino cerkvenega šolstva v Mariboru zrasla v klasje. Po bogati obroditvi klasja lahko sanjamo o mavrici (tretje nadstropje), ki jo bodo naši dijaki ponesli v širši slovenski prostor in svet.

To, kar vodstvo šole in učitelji skupaj s starši vlagamo v naša semena, upamo, da rojeva in bo še rojevalo z Božjo pomočjo in po priprošnji blaženega Slomška, obilen sad.


Besedilo o razstavi je pripravila njena avtorica in urednica zbornika Marija Repina.