Odprtje razstave z naslovom Reformacija v Prekmurju

Slovenska akademija znanosti in umetnosti v sodelovanju z Muzejem krščanstva na Slovenskem ter Pokrajinskim muzejem Murska Sobota pripravlja razstavo z naslovom Reformacija v Prekmurju. Razstavo bo v Prešernovi dvorani na Novem trgu 4 v Ljubljani, v torek, 7. februarja 2012, ob 12.00, odprl akademik Jože Krašovec. Na ogled bo po predhodnem dogovoru z gospodom Dušanom Komanom, ki je dosegljiv na tel. št. 01/470–61–03 ali po e-pošti na naslovu [email protected] na voljo do torka, 24. aprila 2012.

Na razstavi bo prestavljen protestantizem v Prekmurju od 16. do 18. stoletja. Poleg predstavitvenih panojev bodo na ogled tudi predmeti iz bogate književne dejavnosti protestantov in duhovnikova obredna oprava iz omenjenega zgodovinskega obdobja

Razstavo Reformacija v Prekmurju so leta 2011 v sodelovanju z muzejskim svetovalcem Pokrajinskega muzeja Murska Sobota Francem Kuzmičem pripravili v Muzeju krščanstva na Slovenskem. Z njo so pričeli cikel razstav, s katerimi želijo predstaviti nekatere najvplivnejše verske skupnosti na Slovenskem. Občasna razstava glavni poudarek namenja reformaciji v Prekmurju. Tam namreč danes živi večina slovenskih protestantov, zato Prekmurje predstavlja jedro protestantizma na Slovenskem. Reformacija se je v Prekmurju zaradi tranzitne trgovske povezave med vzhodom in zahodom pojavila dokaj hitro. Po nasilnem zatrtju protestantske cerkvene organizacije v avstrijskih deželah ob koncu 16. stoletja, se je organizirano cerkveno življenje ohranilo le na vzhodu dežele, ki je bil pod madžarsko upravo in sicer v obliki dveh artikularnih cerkvenih občin (Surd in Nemes Csó). Prekmurskim evangeličanom je je tolerančni patent Jožefa II. (1741–1790) leta 1781 prinesel svobodno delovanje. V župnijskih šolah so organizirali obvezni osnovnošolski pouk za otroke. Sčasoma so se pojavili še učbeniki – abecedniki, berila, katekizmi ipd. Po podatkih Statističnega urada RS iz leta 2002 je protestantska skupnost na Slovenskem tedaj štela nekaj nad 15.000 članov.


Besedilo sta pripravila Tadej Trnovšek in Nataša Polajnar Frelih. Dodatne informacije dobite na sedežu Muzeja krščanstva na Slovenskem v Stični, tel. 01/787–78–63, GSM: 041/689–994, e-naslov: [email protected] ali na spletni strani: www.mks-sticna.si.