Odziv SŠK na neupravičene pozive k odstopu nadškofa Stanislava Zoreta

15.1.2020 Cerkev v Sloveniji SŠK, Zaščita otrok

Pozivi nekaterih medijev in civilnodružbenih skupin k odstopu nadškofa msgr. Stanislava Zoreta so neupravičeni in brez tehtnih razlogov. Predsednik Slovenske škofovske konference (SŠK) nadškof Zore je odločen zagovornik zaščite otrok tako v Cerkvi kot v slovenski družbi.

Pod njegovim predsedovanjem je SŠK nadaljevala z vrsto ukrepov za zaščito otrok in mladoletnikov v Cerkvi na slovenskem. Tako je SŠK 11. aprila 2019 sprejela Navodilo o uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih zlorab. V njem so med drugim določili, da je »verski uslužbenec (npr. duhovnik, katehet) dolžan centru za socialno delo, policiji ali državnemu tožilstvu naznaniti vsak sum, indic ali informacijo o spolni zlorabi (ne glede na čas dogodka), s katero je soočen pri ali v zvezi z opravljanjem pastoralne dejavnosti, in sicer v najkrajšem možnem času«. Prav tako je skupaj s škofi potrdil Navodilo o prepovedi opravljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo v zaprtem prostoru (5. 10. 2018) in dopolnjene Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem. Predlog nadškofa Zoreta o ustanovitvi sklada za kritje stroškov psihoterapevtske pomoči vsem žrtvam spolnih zlorab so škofje potrdili na nedavni seji 13. januarja 2020. Nadškof Zore meni, da Ekspertna skupina za reševanje spolnih zlorab pri SŠK deluje v skladu s svojimi pristojnostmi in še naprej uživa zaupanje slovenskih škofov.

Prefekt Kongregacije za nauk vere kard. Luis F. Ladaria DJ je preko Apostolske nunciature v Sloveniji z dopisom z dne 23. maja 2019 obvestil predsednika SŠK msgr. Stanislava Zoreta, da so Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem v skladu z navodili Svetega sedeža. Kardinal Ladaria je v pismu izrazil hvaležnost nadškofu Zoretu za sodelovanje glede priprave smernic ter da je Katoliška cerkev v Sloveniji sprejela ta dokument že pred srečanjem predsednikov škofovskih konferenc s svetim očetom Frančiškom februarja 2019. Na osnovi vsega navedenega, na SŠK odločno zavračamo neresnične trditve in pozive k odstopu nadškofa Zoreta.

 

Dr. David Kraner
Tiskovni predstavnik SŠK 

Za dodatne informacije kontaktirajte: [email protected]