Pismo predsednika Slovenskega katehetskega urada ob začetku novega katehetskega leta

20.9.2016 Cerkev na Slovenskem Cerkev v Sloveniji, Kateheza

Spoštovani kateheti, katehistinje in katehisti,

s prisrčnimi pozdravi naslavljam na vas tudi spodbudo ob novem katehetskem letu. Bog je velik in dober, zato verjamem, da je med počitnicami obnovil v vas prvotno katehetsko gorečnost in da sedaj že z veseljem pričakujete nova srečanja z otroki in odraslimi udeleženci katehetskega dogajanja. Kot učenci, ki jih je Jezus med dvema pošiljanjima, kamor bi sam rad prišel, poslal nekoliko na samo in jih okrepil. Nato pa so z obnovljeno zavestjo, da jih Gospod vključuje v nekaj nedojemljivo velikega, in morda z novo izkušnjo Gospodove bližine spet odšli novemu obdobju oznanjevanja in pričevanja naproti. Nekaj tega doživljanja želim ob letošnjem katehetskem začenjanju prav vsem. Naj bo novo katehetsko leto, ki ga bomo živeli pod posebnim okriljem leta družine, v vsej polnosti blagoslovljeno, naj Božja moč napolnjuje vsako vašo besedo in dejanje, da se bo po vašem pričevanju Sveti Duh dotaknil vsakega – podobno kot Petrove poslušalce ob binkoštih.

Ker pa je utrujajoče samo dajati, vas vabim, da tudi v tem letu skrbno načrtujete udeležbo na srečanjih in izpopolnjevanjih, ki so vam namenjena (študijsko srečanje SSKK, katehetski simpozij …). Na njih ne pridobivamo samo »tehničnega znanja«, ampak gradimo živo občestvo, kar je za cerkvenostno delovanje še pomembnejše. Prav tako vabim k vpisu na KPŠ morebitne bodoče sodelavce pri katehezi, pomagajte jih najti, navdušiti, podprite jih pri odločitvi, da bodo usposobljeni mogli bolje uresničevati duhovno delo usmiljenja nevedne poučevati; posebno povabilo pa velja tistim laičnim sodelavcem, ki so že vključeni v katehiziranje in nimajo tovrstne izobrazbe.

Naj spomnim župnike, da preverijo, kako je s kanoničnim poslanstvom njihovih katehistinj in katehistov; morda jo je treba obnoviti ali sploh pridobiti. »Missio canonica« ni birokratski ukrep, ampak pomeni udeleženost pri škofovi učiteljski službi in prinaša s seboj duhovno moč (http://sku.rkc.si/index.php/content/display/1249/arhivnovica-634/20). Vsakega pa vabim tudi k molitveni povezanosti med nami. Duhovna skupnost katehistinj, katehistov ter katehetov je upoštevanja vredna resničnost, ki naj v tem katehetskem letu ne zamira, marveč postaja vedno bolj živa. V molitev vključimo tudi vsa prizadevanja za urejanje statusa laiških katehistov in katehistinj v Cerkvi na Slovenskem, da bi obrodila kar najboljše sadove.

In ne pozabimo, da smo bili v tem izrednem svetem letu usmiljenja izzvani postajati »obličje Obličja Očetovega usmiljenja« – torej Kristusa; to ni poslanstvo, ki bi bilo s sklenitvijo svetega leta končano, ampak bo z vso silovitostjo potekalo naprej. Zato vam na začetku katehetskega leta želim, da vam to uspe; in še bolj katehizirancem, da bi v vas resnično srečali Očetovo usmiljenje.

 

msgr. dr. Marjan Turnšek
upokojeni mariborski nadškof
predsednik SKU