Pogosta vprašanja in odgovori o bogoslužju v slovenskih cerkvah v času začasne krepitve epidemije

2.6.2020 Slovenija COVID19, SŠK

Stanje: 21. julij 2020

I. Sveta maša

1) Ali morajo oddati telefonsko številko vsi člani družine oz. skupnega gospodinjstva?
Dovolj je, da telefonsko številko odda vsaj en član družine oz. skupnega gospodinjstva.

2) Zakaj Katoliška cerkev namesto imen in priimkov ter naslovov vernikov zbira samo njihove telefonske številke?
Katoliška cerkev zbira zgolj in samo telefonske številke obiskovalcev verskih obredov iz naslednjih razlogov:

1. Imen in priimkov ter naslovov vernikov ne zbira ker to predstavlja nesorazmeren poseg v svobodo veroizpovedi iz 41. člena ustave, ki prepoveduje da bi bil kdor koli v kakšni okoli okoliščini prisiljen izpovedati svojo pripadnost določeni cerkvi oz. drugi verski skupnosti.
2. Na SŠK ocenjujemo, da je težko zagotoviti oddajo vseh želenih podatkov pred vsako sv. mašo. To še posebej velja za cerkve, ki imajo večje število obiskovalcev.
3. Ocenjujemo, da bo v primeru oddaje večjega obsega podatkov prihajalo do nepotrebnih vrst in gneče pred cerkvami, kar z vidika preprečevanja epidemije ni optimalno.
4. NIJZ oz. druge institucije imajo možnost identifikacije lastnika telefonske številke in pridobiti vse potrebne podatke v primeru iskanja stikov morebitno okužene osebe.

V Katoliški cerkvi ocenjujemo, da je zbiranje zgolj telefonskih številk ustrezna oblika implementacije vladnega odloka z dne 8. julija 2020. Nova navodila je 22. julija 2020 ocenil NIJZ in k njim podal svoje soglasje.

3) Ali morajo verniki v cerkvah nositi masko in v katerih primerih?
Navodilih slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času začasne umiritve epidemije COVID-19, ki veljajo od 21. julija 2020 je določeno, da si morajo verniki ob vstopu v cerkev razkužiti roke in v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra kar pa ne velja za družine in člane skupnega gospodinjstva. Pri sveti maši in drugem bogoslužju si morajo vsi verniki pri vstopu v cerkev nadeti zaščitno masko.

4) Kako je predpisano za bogoslužja v cerkvah glede otrok: ali mora vsak otrok nositi masko ali je neka starostna meja, do katere maska ni nujna?
Priporočeno je, da imajo vsi otroci pri bogoslužju in pri verouku maske z namenom, da se zaščiti zdravje duhovnikov ter katehistov in katehistinj.

4) Kako je s sodelovanjem pevcev pri bogoslužju?
Pevci pevskega zbora lahko sodelujejo pri bogoslužju pod pogojem, da imajo maske in med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo 1,5 metra.

5) Ali za starejše še vedno velja priporočilo, da naj sveto mašo raje spremljajo prek radia ali televizije?
Sedaj velja, da so vsi verniki dobrodošli v cerkvah pri bogoslužju. Še vedno pa velja, da tisti, ki ne morejo priti v cerkev, ker so bolni ali strežejo bolnikom, sveto mašo spremljajo preko televizije oz. radia.

II. Zakramenti

1) Kakšna navodila veljajo za spovedovanje? Ali je možna spoved z masko v spovednici in z razkužilom pred spovednico?
Zakrament svete spovedi je dovoljeno podeljevati v spovednicah samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC folija) ter se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži roke in vanjo vstopa z masko. Priporoča se, da se zakrament svete spovedi obhaja na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi v cerkvi, kapeli ali veroučnem prostoru oz. izven spovednice spovedanec in spovednik ohranjata razdaljo 1,5 metra ter nosita zaščitno masko.

2) Ali so kakšne novosti glede obhajanja prvih sv. obhajil?
Po presoji duhovnika in po posvetu s starši ustrezno pripravljenih otrok je mogoče podeliti zakrament prvega svetega obhajila. Za otroke, ki še niso pripravljeni, se obhajanje zakramenta prvega svetega obhajila preloži na jesenski čas oz. ko to določi župnik. Število prvoobhajancev je odvisno od velikosti cerkve in števila predvidenih vernikov, ki se bodo udeležili prvega svetega obhajila. 

3) Ali bodo lahko duhovniki za prvi petek obiskali starejše?
Da. Navodila določajo, naj duhovnik, ki obišče bolnika na domu, nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov za prve petke so dovoljeni.

III. Kateheza, srečanja, oratoriji, slovesnosti

1) Kako je s poletnimi oratoriji?
Poletni oratoriji in počitniško druženje oziroma delavnice lahko v dogovoru s krajevnim ordinarijem potekajo ob upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov. Če je udeležencev več kot 50, se razdelijo v manjše skupine. Starši oziroma zakoniti zastopniki otrok morajo pred oratorijem dati pisno soglasje, s katerim prevzemajo odgovornost v primeru morebitne okužbe oziroma karantene.

2) Ali lahko potekajo župnijske slovesnosti, kot na primer farni zavetnik, nova maša ali drugi jubileji?
Župnijske slovesnosti potekajo ob upoštevanju določil, kot veljajo za sveto mašo. Pogostitve in posebni programi druženja po svetih mašah do nadaljnjega niso dovoljeni.  Župnikom in duhovnikom priporočamo, da tam, kjer je to mogoče, organizirajo svete maše na prostem. Sveta maša na prostem (na prostoru v zasebni lasti npr. župnije) je dovoljena pod prej navedenimi pogoji z upoštevanjem medosebne razdalje 1,5 metra, razkuževanjem rok, sedežnim redom in oddajo telefonskih številk vseh udeležencev. Če ni mogoče zagotoviti razdalje 1,5 metra, morajo vsi prisotni nositi maske. Svete maše na prostem se lahko udeleži do največ 500 vernikov (vključno z ministranti, pevci, organisti, glavnim mašnikom in somašniki).