Pojasnilo glede izstopa iz Katoliške Cerkve

30.3.2012 Vesoljna Cerkev in Cerkev na Slovenskem Cerkev

Spoštovani, pripravljam članek o tem, da po padcu Družinskega zakonika na nedeljskem referendumu vse več ljudi razmišlja o protestnem izstopu iz Katoliške Cerkve. Po spletu so tudi že zaokrožila navodila, kako se izpisati. Zanima me naslednje:

1. Kako Cerkev na Slovenskem komentira napovedane izstope?
2. Ali ste seznanjeni, če so duhovniki po posameznih župnijah v teh dneh morda res prejeli tovrstne zahtevke?
3. Kako tak izstop poteka in kaj pomeni za posameznika? (menda gre zgolj za formalni izstop)


Organizirano spodbujanje, naj verniki izstopijo iz Katoliške Cerkve, je izraz verske nestrpnosti, netolerantnosti in sovraštva, kar zavračamo. Sovraštvo in netolerantnost sta se povečala v času razprav o Družinskem zakoniku in sicer ne samo do verujočih, pač pa do večine Slovencev, ki so zagovarjali ohranitev družine in zakonske zveze med enim moškim in eno žensko kot skupnostjo, ki daje naravne in najboljše pogoje za roditev in vzgojo otrok.

Verniki Katoliške Cerkve so tisti, ki se s krstom včlenijo vanjo (prim. Zakonik cerkvenega prava (ZCP) kan. 204). Krst ima dvojni vidik – zakramentalnega in pravnega. Krst kot zakrament je neizbrisno znamenje, pravni vidik pa kaže na formalno članstvo v Cerkvi, ki ga je na izrecno željo osebe mogoče prekiniti.

Formalni izstop iz Katoliške Cerkve se izvede na prošnjo vernika v župniji krsta ali s prošnjo krajevnemu škofu, ki o tem obvesti tudi župnika v župniji krsta. Župnik župnije krsta v obeh primerih izstop zabeleži v krstno knjigo in prosilcu o tem na njegovo željo izda pisno potrdilo.

Kdor iz Katoliške Cerkve formalno izstopi, ni več subjekt pravic v skladu z določili ZCP, hkrati pa ga vežejo vsi Božji in cerkveni zakoni. Z izstopom posameznik izgubi pravico do dobrin, ki jih Cerkev nudi vsem, ki so z njo v polnem občestvu, npr. pravico do cerkvenega pogreba.

V Cerkvi na Slovenskem je število tistih, ki se kot odrasli odločajo za vstop v Cerkev oziroma za prejem zakramentov, bistveno večje od števila tistih, ki želijo izstopiti. V Sloveniji vsako leto za prejem zakramentov zaprosi več sto odraslih katehumenov, ki želijo na osnovi osebne odločitve po prejemu krsta postati člani Katoliške Cerkve. Vsako leto se nekaj katoličanov odloči tudi za izstop iz Cerkve.

Ponovni formalni vstop v Katoliško Cerkev poleg dovoljenja, ki ga mora izdati krajevni ordinarij, zahteva daljšo pripravo v skladu s predpisi vesoljne Cerkve in območnimi zakoni krajevne Cerkve – škofije, na katere teritoriju se prosilec nahaja.