Pojasnilo glede statusa nekdanjih članov Slovenske škofovske konference

7.5.2012 Cerkev na Slovenskem Cerkev v Sloveniji, SŠK

Na informacije, ki so se danes v javnosti pojavile v zvezi z upokojenima nadškofoma msgr. Alojzom Uranom in msgr. dr. Francem Krambergerjem, podajamo naslednja pojasnila:

Nadškofa Uran in Kramberger sta bila razrešena službe v skladu s kanonom 401 § 2 Zakonika cerkvenega prava (ZCP), ki pravi: »Krajevni škof, ki je zaradi slabega zdravja ali kakega drugega tehtnega razloga postal manj sposoben za izpolnjevanje svoje službe, je zelo naprošen, naj da odpoved službi.« Papež Benedikt XVI. je 28. novembra 2009 sprejel odpoved službe tedanjega ljubljanskega nadškofa metropolita msgr. Alojza Urana, 3. februarja 2011 pa odpoved službe tedanjega mariborskega nadškofa metropolita msgr. dr. Franca Krambergerja. Upokojena nadškofa po razrešitvi v okviru SŠK tako nimata več zadolžitev in sta se umaknila v zasebno življenje.

V skladu s 3. členom statuta Slovenske škofovske konference (SŠK) so njeni člani krajevni škofje in tisti, ki so jim po pravu enaki, ter škofje pomočniki, pomožni škofje in drugi naslovni škofje s posebno nalogo, ki jim jo je zaupal Apostolski sedež ali SŠK, in jo opravljajo na tem ozemlju (prim. kan. 450, § 1 ZCP).

Slovenska škofovska konferenca v zvezi z imenovanima nadškofoma ni prejela nobenega dekreta glede umika ali sankcij.

Navedbe nekaterih medijev, da danes poteka zasedanje SŠK, niso točne. Nekateri škofje so s člani Odbora za pastoralno načrtovanje zbrani na posvetu o slovenskem pastoralnem načrtu v Celju.