Poletne dejavnosti in dogodki v Škofijski karitas Koper

27.6.2017 Cerkev na Slovenskem Cerkev v Sloveniji, Karitas, Prostovoljstvo

Sodelavci Karitas na področju Koprske škofije tudi poleti izvajajo programe pomoči in spremljanja ljudi v stiki.

Počitniške dejavnosti, tabori in letovanja
V Sončni hiši v Portorožu bo v okviru programa Slovenske karitas letovalo 14 socialno ogroženih družin iz koprske škofije v dveh terminih in sicer: 10. do 15.7. in 21. do 26.8. Družine predlagajo sodelavci župnijskih in dekanijskih Karitas, ki najbolje poznajo njihove stiske. Pri tem se poleg materialnega kriterija upošteva tudi socialni; brezposelnost, družine z več otroki, nepopolne družine ter družine, ki so doživele težke preizkušnje (smrt v družini, bolezen, naravne nesreče, …).

V župnišču v Portorožu bo iz koprske škofije v več terminih julija in avgusta letovalo 30 otrok oz. mladostnikov v okviru programa Slovenske karitas Biseri. Tudi te otroke in mladostnike predlagajo sodelavci župnijskih oz. dekanijskih Karitas.


V Domu karitas v Soči:

  • od 26.6. do 2.7. poteka tabor otrok, ki obiskujejo program učne pomoči Popoldan na cesti pod naslovom »Ne boj se, saj sem jaz s teboj..«. Tabora se udeležuje 30 otrok in 15 animatorjev, pomočnikov ter strokovni sodelavki.
  • Od 7. do 9.7. medgeneracijski tabor pod naslovom »Svoboden kot ptica na veji«. Tabora se bodo udeležili člani medgeneracijskih skupin, ki delujejo v okviru Zavoda karitas Samarijan.
  • Od 9. do 15. 7. počitnice sodelavcev Karitas in njihovih družinskih članov. Tabor ima, glede na skupino, družabno, rekreacijsko in duhovno vsebino.
  • Od 15. do 21.7. bo tabor otrok, ki so vključeni v Posvojitev na razdaljo in otrok iz Istrske območne karitas pod naslovom »Ne boj se, saj sem jaz s teboj.
  • Od 22. do 27.7. bo tabor socialno ogroženih družin. To letovanje bo letos prvič in je namenjeno predvsem tistim socialno ogroženim družinam, ki imajo rade hribe in pohode.

Delovni tabor Streha nad glavo bo potekal od 30.7. do 6.8. v sodelovanju Škofijske karitas Koper in Škofijske gimnazije Vipava že 16. leto. Škofijska karitas Koper je pobratena s Škofijsko karitas Banja Luka in vsako leto s prostovoljnim delom udeležencev tabora pomagajo do strehe nad glavo eni socialno ogroženi družini. Denar za nabavo gradbenega materiala zbere Karitas v postni akciji Ne pozabimo. Letos bo streho nad glavo dobil oče s tremi prizadetimi otroki, mladi pa bodo pomagali tudi nekaterim drugim ljudem pri popravilu domov.


Umetniki za karitas

  • Na Sveti Gori nad Novo Gorico bo 2. julija ob 17. uri v Frančiškovi dvorani odprtje razstave likovnih del, ki so nastala v 22. mednarodni likovni koloniji pod geslom »Pogum vse ljudstvo v deželi, govori Gospod!« Razstava bo na ogled do konca avgusta.
  • V Bovcu bo 12. julija ob 18. uri v hotelu Alp odprtje razstave likovnih del, ki so nastala v 21. mednarodni likovni koloniji pod geslom »Veselite se življenja«. Razstava bo na ogled do konca avgusta.
  • Na Sinjem vrhu nad Ajdovščino bo od 14. do 18. avgusta potekala 23. mednarodna likovna kolonija Umetniki za karitas pod geslom »Ljubezen je…«. Udeležilo se je bo 10 slikarjev iz domovine in tujine, ob dnevu odprtih vrat, ki bo 17. 8. se jim bodo pridružili strokovni sodelavci, udeleženci preteklih kolonij in drugi slikarji. Ob 18. uri bo sklep kolonije s predstavitvijo avtorjev in nastalih del ter kulturnim programom.

Pomoč šolarjem poteka pod naslovom Otroci nas potrebujejo, ki pri nas nosi podnaslov Da bo korak v šolo vesel. Istočasno z zbiranjem se v vseh Centrih karitas že delijo zvezki in boni za nakup šolskih potrebščin. Iz sredstev Škofijske karitas je bilo nabavljenih 10.000 zvezkov in pripravljenih za 25.000 Eur bonov, ki so jih v začetku junija prejeli odgovorni v Centrih karitas. Tej pomoči bodo svoje dodale še župnijske, dekanijske in območne Karitas. Tudi večina Osnovnih šol in vrtcev v koprski škofiji se je vključilo v vseslovensko akcijo Pokloni zvezek. Poleg darovanih zvezkov so dragocena sporočila, ki jih napišejo otroci neznanemu prijatelju.

Pomoč družinam in posameznikom se izvaja v 13 Centrih karitas (Bovec, Tolmin, Nova Gorica, Grgar, Ajdovščina, Idrija, Postojna, Pivka, Sežana, Ilirska Bistrica, Koper, Izola in Portorož). Nekateri centri bodo med poletjem za nekaj tednov zaprli vrata, vendar je z naročanjem prejemnikov pomoči poskrbljeno, da bo preko 2500 družin in posameznikov od junija do oktobra prejelo hrano v skupni teži 100 ton. Poleg tega pa Karitas družinam in posameznikom v izjemnih primerih pomaga tudi pri plačilu nujnih računov, predvsem pa s pogovorom in nasvetom.

Tudi ostali programi Škofijske karitas Koper in Zavoda karitas Samarijan: pomoč brezdomcem, Materinski dom, Varna hiša in Vrtnica potekajo nemoteno.


Pripravila: Jožica Ličen, namestnica ravnatelja Škofijske karitas Koper, gsm 041 429 713, e-pošta: [email protected]