Pomoč Karitas s šolskimi potrebščinami pred pričetkom šolskega leta

1.9.2015 Akcija, Karitas

V letošnjem poletju so do konca avgusta škofijske Karitas v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Celju, Murski Soboti in Novemu mestu pomagale 8.280 socialno ogroženim otrokom iz 3.643 družin, od tega 7.007 osnovnošolcem in 1.273 dijakom. Skupaj je bilo za pomoč v obliki paketov šolskih potrebščin ter bonov in naročilnic za nakup šolskih potrebščin na škofijskih Karitas v avgustu porabljenih 217.840,00 EUR. Pomoč poteka tudi na ravni župnijskih Karitas, za katere bodo podatki o obsegu pomoči znani ob koncu koledarskega leta. Glede na prve podatke in obseg prošenj lahko z gotovostjo rečemo, da bo prek Karitas tudi v letu 2015 več kot 12.000 otrok deležnih pomoči v obliki šolskih potrebščin.

Velik del sredstev za pomoč smo pridobili z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki se je pričela v mesecu juniju in v kateri se je do sedaj zbralo 129.616,00 EUR. Poleg sredstev iz omenjene akcije, je bil del sredstev pridobljen tudi v akcijah škofijskih Karitas, preostanek pa je prispevala Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Del pomoči se je zbral in razdelil tudi v materialni obliki. Tako so otroci v  akciji Pokloni zvezek, ki je v 270 šolah in 94 vrtcih potekala v mesecu maju, za svoje socialno ogrožene sovrstnike zbrali več kot 25.000 zvezkov. Dodatno je društvo H.O.P.E. prispevalo 20.000 zvezkov. Tako se je skupaj z zbranimi 5.000 zvezki na škofijskih karitas zbralo preko 50.000 zvezkov za socialno ogrožene otroke. Posebna oblika pomoči so tudi botrstva za otroke, v katera je vključenih 222 otrok. Izvajajo se v škofijskih karitas v Kopru, Mariboru in Ljubljani.

Začetek šolskega leta za mnoge socialno ogrožene družine predstavlja hudo finančno breme, saj je že v poletnih mesecih potrebno pokriti stroške za nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov. Stroški za posameznega osnovnošolca znašajo tudi več kot 200 EUR, kar je odvisno od šole in razreda. Finančna bremena se za starše mesečno nadaljujejo tudi med šolskim letom. Še posebej so v velikih težavah družine z enim staršem, velike družine, družine, ki so se zadolžile pri urejanju stanovanjskih pogojev in družine s starši, ki so brezposelni ali prejemajo minimalno oziroma neredno plačo.

Akcija zbiranja sredstev v dobrodelni akciji Otroci nas potrebujejo se bo nadaljevala tudi v prihodnjih mesecih, saj Karitas osnovnošolcem pomaga tudi v času prek celega šolskega leta. Med letom je pomoč še posebej namenjena plačilu obšolskih dejavnosti, kosil in prevozov za dijake iz oddaljenih krajev. Še vedno pa zbiramo nove, velike črtaste zvezke ali tempera barvice, ki jih mogoče oddati na najbližji Karitas ali finančna sredstva za pomoč otrokom na transakcijski račun:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, sklic: SI00 3620, namen: Otroci nas potrebujejo.

Zbiranje sredstev poteka tudi prek SMS-sporočilom s ključno besedo ZVEZEK ali ZVEZEK5 na 1919, s katero se daruje 1 EUR ali 5 EUR.

Ob tem iskrena zahvala vsem darovalcem in podpornikom dobrodelnih akcij Karitas za pomoč otrokom s šolskimi potrebščinami.

Imre Jerebic
generalni tajnik Slovenske karitas