Pomoč Karitas s šolskimi potrebščinami pred pričetkom šolskega leta 2020/2021

1.9.2020 Slovenija Karitas

Začetek šolskega leta za mnoge socialno ogrožene družine predstavlja hudo finančno breme. Stroški za šolske potrebščine in delovne zvezke za posameznega osnovnošolca, še posebej v drugi in tretji triadi, lahko znašajo tudi več kot 200 EUR, kar je odvisno od šole in razreda. Finančna bremena se za starše mesečno nadaljujejo tudi med šolskim letom.

V letošnjem poletju so do konca avgusta škofijske Karitas v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Celju, Murski Soboti in Novemu mestu pomagale 7.233 socialno ogroženim šolarjem iz 3548 družin, od tega 5865 osnovnošolcem in 1368 dijakom. Skupaj je bilo za pomoč v obliki paketov šolskih potrebščin ter bonov in naročilnic predvsem za nakup delovnih zvezkov na škofijskih Karitas do konca avgustu porabljenih 215.210,93 EUR. Dodatno je bilo v materialni obliki zbranih in razdeljenih tudi več kot 23.000 zvezkov in 1.450 ostalih šolskih potrebščin. Dosedanji obseg prošenj in pomoči ostaja približno na lanskem nivoju, se pa po pomoč vračajo družine, ki so si po gospodarski krizi že opomogle in se postavile na noge, letošnja epidemija pa jih je spet pahnila na rob revščine.

Z gotovostjo lahko rečemo, da bo prek mreže Karitas, ki vključuje tudi župnijske karitas, za katere še niso na voljo podatki o pomoči s šolskimi potrebščinami, v letu 2020 več kot 10.000 otrok deležnih pomoči v obliki šolskih potrebščin. Posebna oblika pomoči pri stroških za šolo so tudi botrstva za otroke, v katera je vključenih več kot 200 otrok. Izvajajo se v škofijskih Karitas v Kopru, Mariboru in Ljubljani. Poleg šolskih potrebščin vsako leto med šolskim letom približno 1.500 otrok prejme tudi denarno pomoč pri plačilu prehrane in obšolskih dejavnosti.

Na Karitas se še posebej obračajo po pomoč družine, kjer so starši brezposelni ali imajo nizko plačo, zadolžene družine, družine z enim staršem in družine z več osnovnošolci. Velikokrat pomoč potrebujejo tudi družine, ki za silo shajajo skozi leto in drugače ne prejemajo pomoči. Karitas v veliki meri pomaga tudi družinam, ki za las izpadejo iz javnih cenzusov pomoči. V sodelovanju z osnovnimi šolami socialno ogroženim otrokom poleg pomoči z šolskimi potrebščinami nekatere Karitas dodatno pomagajo tudi med letom z učno pomočjo, pomočjo pri plačilu različnih dejavnosti in položnic za prehrano. Pomoč na mnogih lokacijah usklajujemo s CSD in drugimi NVO. Dobro sodelujemo tudi s številnimi osnovnimi

Velik del sredstev za pomoč so pridobili z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki se je pričela v mesecu juniju in v kateri se je do sedaj z nakazili in SMS sporočili zbralo 166.500 evrov. Veseli so vsakoletnega odziva darovalcev in hvaležni za njihovo podporo. Del sredstev za pomoč je pridobljen tudi v manjših akcijah škofijskih Karitas, preostanek pa je prispevala Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Del pomoči se je zbral in razdelil tudi v materialni obliki. Akcija Pokloni zvezek je običajno vsa leta potekala v vrtcih in osnovnih šolah. Zaradi izrednih razmer v povezavi z epidemijo koronavirusa je bila tokrat izpeljana v papirnicah Office&more in galanterijah Bags&More, kjer se je zbralo več kot 15.000 novih zvezkov. Dodatno so zbrali tudi več kot 650 lepo ohranjenih šolskih nahrbtnikov za šolarje. Pomoč se je zbirala tudi v prodajalnah Mercator, kjer se je zbralo 6.000 zvezkov in dodatno več kot 800 drugih šolskih potrebščin. Letošnji akciji Pokloni zvezek se je pridružila tudi Odvetniška zbornica Slovenije, ki je v ta namen natisnila več kot 2.000 zvezkov in jih podarila Karitas. 

Skupaj je bilo v dobrodelni akciji Pokloni zvezek zbranih in razdeljenih več kot 23.000 zvezkov in 1.450 ostalih šolskih potrebščin za socialno ogrožene otroke, ki tudi v Sloveniji potrebujejo tovrstno pomoč. 

Pomoč se nadaljuje tudi v mesecu septembru in preko celega leta, zato Slovenska karitas vabi k darovanju na:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, sklic: SI 00 362, namen: Otroci nas potrebujejo.

Darujete lahko tudi s poslanim SMS sporočilom s ključno besedo ZVEZEK5 na 1919 in prispevali boste 5 € za šolske potrebščine.       

V imenu staršev iskrena zahvala vsem darovalcem, donatorjem in financerjem pomoči s šolskimi potrebščinami.

Dodatne informacije: Jana Flajs, [email protected], 01 300 59 64

 

Peter Tomažič,
generalni tajnik Slovenske Karitas