Pomoč mreže Karitas ob začetku novega šolskega leta

3.9.2012 Slovenija Karitas
Otroci nas potrebujejo - dobrodelna akcija Slovenske karitas Otroci nas potrebujejo - dobrodelna akcija Slovenske karitas

Z dobrodelnima akcijama Pokloni zvezek in Otroci nas potrebujejo so na Slovenski karitas zbirali sredstva za pomoč šolarjem iz socialno ogroženih družin ob začetku novega šolskega leta.

Stroški za nakup šolskih potrebščin za mnoge družine pomenijo veliko breme. Kljub določenim oblikam državne pomoči številni straši ne zmorejo pokriti s šolanjem povezanih stroškov. Pred preizkušnjo so družine z večjim številom družinskih članov, družine z enim staršem in s starši, ki so postali brezposelni ali so v drugih stiskah.

V mreži Karitas otrokom želijo zagotoviti enake možnosti, kot jih imajo njihovi sovrstniki. Otroci si želijo pridobivati znanje in izkušnje, ki jim bodo v prihodnosti pomagali dostojno in ustvarjalno živeti. To brez osnovnih pripomočkov, kot so šolske potrebščine, ni mogoče.

Od začetka letošnjega maja so v dobrodelni akciji Pokloni zvezek zbrali 23.634 zvezkov. Akcija je potekala v 46. vrtcih in 226. osnovnih šolah, pridružile pa so se ji tudi druge ustanove, podjetja in posamezniki.

V mesecu juniju, ob sklepu šolskega leta 2011/12, so pričeli z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, kjer so zbirali denarna sredstva in šolske potrebščine. Do 3. septembra 2012 so zbrali 129.683,00 €, ki so jih tudi že razdelili.

Z raznimi oblikami pomoči so v času šolskih počitnic pomagali 8.081 šolarjem po vsej Sloveniji. V mreži Karitas so za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin namenili 213.980,00 € pomoči, pri čemer je del sredstev podarila tudi Fundacija invalidnih in humanitarnih organizacij (FIHO).

V primerih, kjer so potrebe največje, so delili vrednostne bone za nakup delovnih zvezkov, pri čemer je povprečna pomoč znašala 40,00 € na otroka. Pripravili so tudi pakete z zvezki, šolskimi torbami, copati, pisali in drugimi šolskimi pripomočki, ki so jih prav tako že razdelili.

Tudi v teku celotnega šolskega leta bodo otrokom pomagali pri plačilu položnic, ki so povezane s šolanjem, plačilom šolske prehrane, šole v naravi, …

Vsem darovalcem, ki so prispevali finančna sredstva ali darove v materialni obliki, se na Slovenski karitas za pomoč iskreno zahvaljujejo.


Poročilo je pripravil Matic Podržaj s Slovenske karitas, ki je po tel. št. 01/300–59–60 ali po e-pošti na naslovu [email protected] na voljo tudi za dodatne informacije.