Poročilo o praznovanju Slomškovega dneva

22.9.2012 Ponikva Anton Martin Slomšek, Šola
Anton Martin Slomšek - vir - DKPS Anton Martin Slomšek - vir - DKPS

Deveti Slomškov dan, na katerem se tradicionalno srečajo učitelji, vzgojitelji, kateheti in starši, je v organizaciji Društva katoliških pedagogov Slovenije (DKPS), župnije Ponikva in Slovenskega katehetskega urada potekal v soboto, 22. septembra 2012, na Ponikvi.

Bl. Anton Martin Slomšek je zavetnik učiteljev, vzgojiteljev in katehetov. V prazničnem Slomškovem letu, v katerem potekajo različni dogodki ob 150. letnici Slomškove smrti, so srečanje naslovili s Slomškovim rekom Domovina je naša ljuba mati.

V sončnem sobotnem dopoldnevu se je srečanje začelo z mašo na Ponikvi, v kateri je zbrane nagovoril murskosoboški škof dr. Peter Štumpf. Sporočilo nagovora je bila odgovornost, ki jo imajo učitelji za posredovanje domovinskih vrednot mlademu rodu po zgledu našega zavetnika.

Po maši se je v OŠ Blaža Kocena na Ponikvi začel slavnostni del srečanja. V okviru Slomškovega leta so mladi iz osnovnih šol šentjurske občine pripravili literarna in likovna dela, ki jih je zbrala in v obliki zbornika izdala Knjižnica Šentjur. Ravnateljica knjižnice Tatjana Oset je predstavila dve publikaciji, zbornik ter slikanico o Slomškovem življenju, osnovnošolci pa so odigrali nekaj simpatičnih prizorov iz objavljenih literarnih prispevkov.

Predavateljica dr. Rosvita Pesek je v predavanju z naslovom Slovenija, moja domovina spregovorila o pogledu na osamosvojitev in razvoj slovenske države. V knjigi Osamosvojitev Slovenije je zbrala dokumente, pričevanja vrste politikov in ljudi, ki so v odločilnem času odigrali svojo vlogo ter predstavila dejstva, ki so vplivala tako na izid plebiscita kot na osamosvojitev in stanje države ob posameznih obletnicah. Spraševala se je, kaj smo ob osamosvojitvi pričakovali in kaj dobili, orisala je lik, vlogo in usodo Jožeta Pučnika, opisala vtise proslav ob obletnicah osamosvojitve in skupaj z nami iskala človeka, ki bi bil v današnjem času sposoben nagovoriti in usmeriti večino Slovencev k enotnosti v premagovanju trenutne krize in k visokim ciljem samostojne države. Tako kot Slomšek je tudi predavateljica poudarila, kako pomembna je ljubezen do domovine in to, da smo kot posamezniki ali skupnosti pripravljeni verjeti in delovati za veliki dar, ki so nam ga izborili samozavestni in pokončni možje v 90. letih preteklega stoletja. Trdi, da moramo narediti vse, kar znamo in vemo, da ohranimo svojo državo in jo varno pripeljemo čez čeri gospodarske in politične krize ter krize vrednot. Seveda imajo tu učitelji neizmerno veliko vlogo in odgovornost.

Po kosilu so se kateheti iz skupnega dela srečanja odpravili na svoje delo, za DKPS pa se je začel kulturni program. Zdravico in še nekaj glasbenih točk so poslušali v izvedbi Pihalnega kvarteta Glasbene šole Bratov Ipavcev Šentjur. Nadaljevali so z dramatizacijo Slomškovega življenjepisa Od pastirčka do škofa, ki jo je predstavila dramska skupina župnije Sv. Magdalena iz Maribora. Predstava je navdušila obiskovalce; navzoče je živo prestavila v čas, ko je Slomšek iz zavzetega dečka zrastel v zavednega, pogumnega in pokončnega duhovnega voditelja slovenskega naroda.

Nagovor je letošnjim Slomškovim nagrajencem pripravil državni sekretar na Ministrstvu za Slovence v zamejstvu in po svetu Matjaž Longar. Njegov nagovor je izražal zaupanje v vse dobro in pozitivno, kar se ali bi se moralo živeti v naši domovini. Poudaril je, naj ne tožimo nad slabimi časi, saj so bili časi večinoma vedno slabi, važno pa je, da učitelji delajo in nagovarjajo za ljubezen do domovine, da se bodo preko njih mladi zavedali, da jih domovina potrebuje kot delovne in poštene ljudi z izdelano identiteto, ki je osnovni pogoj za samospoštovanje in temelj za obstoj naroda.

Matjaž Longar in predsednica DKPS Marija Žabjek sta podelila Slomškova priznanja, ki so jih prejeli naslednji nagrajenci:

  • profesorica dr. Jana Kalin iz območne skupnosti (OS) Ljubljana,
  • profesorica slovenščine Martina Hafnar iz OS Kranj,
  • profesorica matematike Anica Benčina iz OS Zahodna Dolenjska.

Dobitnik naziva častni član DKPS je prof. biologije in dolgoletni ravnatelj Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani Jože Mlakar.

Prejemniki priznanj so predstavili svojo življenjsko in delovno pot, tkanje vezi in delovanje za DKPS ter svoj odnos do Slomškovega priznanja. Nagrajenci bodo novembra povabljeni na Slomškov večer, ki ga pripravlja OS Ljubljana.

Srečanje so zaključili z obiskom cerkve sv. Roka nad Šmarjami pri Jelšah.

Slomškov dan je kulturni dogodek, ki bi ga zaradi njegove vsebine, pestrosti in kakovosti privoščili vsem učiteljem in katehetom. Prinaša namreč vsebine, povezanost, utrinke duha in blagoslov našega zavetnika bl. Slomška. Iz vsega tega učitelji, vzgojitelji, kateheti in starši lahko črpajo voljo, navdihe, moč in veselje do dela in poslanstva.


Poročilo je pripravila Helena Kregar.