Poročilo o seji Komisije za etiko pri Evropski škofovski konferenci

7.5.2024 Bruselj COMECE

Komisija za etiko pri Zvezi škofovskih konferenc Evropske unije (COMECE) pod vodstvom škofa msgr. dr. Antona Jamnika je imela 7. maja 2024 sejo preko spleta, ki se jo je udeležilo 18 članov komisije ter gost, prof. dr. Johan De Tavernier s Katoliške univerze v Leuvnu. Udeleženci so razpravljali o stanju demokracije v Evropi z namenom, da komisija pripravi izjavo pred prihajajočimi evropskimi volitvami.

Msgr. dr. Anton Jamnik je poudaril pomen krščanskih vrednot za prihodnost Evrope ter izpostavil pomen skupnosti, kjer različnost povezuje isti Duh, ki omogoča razumevanje in sodelovanje. Glavni del seje je obsegala predstavitev profesorja moralne teologije s Katoliške univerze v Leuvnu dr. Johana De Tavernierja. Spregovoril je o etiki državljanstva kot ustreznem odzivu Katoliške Cerkve na trend upadanja demokracije (»demokratična recesija«) v Evropi in po vsem svetu. Po njegovim prepričanju različni kazalniki opozarjajo na upad demokratične kulture in porast različnih oblik populizma in širjenja lažnih novic, kar spodbuja delitve na stari celini in ogroža njeno prihodnost. V spodbujanju etike državljanstva vidi ustrezen odgovor za utrjevanje demokratičnih vrednot in institucij v času, ko zaznavamo velik upad zaupanja v trenutne politične strukture. Prof. De Tavernier je predstavil pobude znotraj EU, ki so namenjene krepitvi demokratične odpornosti in spodbujanju državljanske participacije. 

Katoliška Cerkev zagovarja demokratične procese od Pija XII. do sedanjega papeža Frančiška, saj predstavlja demokracija ustrezen politični sistem za zaščito človekovih pravic, človekovega dostojanstva in za zagotavljanje skupnega dobrega. V sedanjem času so katoličani še posebej povabljeni, da sooblikujejo »kulturo srečanja«, v katerem bodo v medsebojnem dialogu in spoštovanju ljudje različnih prepričanj oblikovali skupno dobro, ki bo omogočalo celostno rast in razvoj vsakemu človeku. Po prepričanju prof. De Tavernierja je katoliški družbeni nauk še vedno aktualen, pri prepoznavanju smernic za krepitev demokracije. Kot odgovor na krizo predlaga »etiko državljanstva«, ki spodbuja aktivno državljansko udeležbo, odgovornost in zagovorništvo obrobnih skupin ter s tem krepi demokratične vrednote in strukture. 

Člani komisije so pozdravili spodbude predavatelja in sprejeli nalogo, da bodo v bližnji prihodnosti pripravili izjavo, ki si vse prebivalce EU spodbudila k odgovornemu državljanstvu in aktivni udeležbi v demokratičnih procesih.