Poročilo s srečanja nadškofa Turnška s sodniki Metropolitanskega cerkvenega sodišča

Srečanje sodnikov z nadškofom Turnškom Srečanje sodnikov z nadškofom Turnškom


Mariborski nadškof metropolit Marjan Turnšek je v ponedeljek, 30. januarja 2012, na letno srečanje je povabil sodnike Metropolitanskega cerkvenega sodišča in druge uslužbence. Srečanje je potekalo na nadškofijskem sedežu na Slomškovem trgu 19 v Mariboru. V uvodnem pozdravu je nadškof pozdravil navzoče iz vseh treh (nad)škofij ter se jim zahvalil za pastoralno delo, ki ga opravljajo v Cerkvi.

Mariborska metropolija ima enotno Metropolitansko cerkveno sodišče s sedežem v Mariboru za vse tri (nad)škofije: za Nadškofijo Maribor, Škofijo Celje in Škofijo Murska Sobota. Sodišče je pristojno za reševanje ničnostnih zakonskih pravd na prvi stopnji. Obenem je tudi sodišče druge stopnje za zakonske spore, ki jih rešuje Metropolitansko cerkveno sodišče v Ljubljani. Cerkveno sodišče v Mariboru v škofovem imenu vodi oficial dr. Stanko Ojnik, poleg viceoficiala dr. Stanislava Slatinka pa mu pomaga zbor osmih sodnikov. Na sodišču delo opravljajo tudi branilec vezi, pravdnik, advokati in notar.

Nadškof je sodelavce cerkvenega sodišča povabil, naj svoje poslanstvo še naprej opravljajo v ponižnosti in zvestobi. K temu jih spodbujata in zavezujeta Zakonik cerkvenega prava in cerkveno učiteljstvo. Tudi papež Benedikt XVI. se vsako leto sreča s sodniki Rimske rote. Za sodnika je zelo pomembno, da dobro pozna cerkvene norme, saj samo tako lahko pravično sodi in dobro opravlja svoje naloge. Nadškof je opozoril, da je veliko pozornosti potrebno posvetiti Božjemu in naravnemu pravu. Študij, molitev in poznavanje temeljev prava so kažipoti za opravljanje dela v pravičnosti in ljubezni.

Oficial Stanko Ojnik se je nadškofu zahvalil za povabilo na srečanje, ki je tudi priložnost za refleksijo. Sodniki so hvaležni, da je delo za pretekla leta dobro opravljeno in hkrati optimistično gledajo v prihodnost. Vsak sodnik se zaveda, da je njegovo delo izraz globokega čutenja s Cerkvijo (sentire cum Ecclesia) in hkrati skrb, da se med verniki uresničuje najvišji zakon, ki je blagor duš (salus animarum). Na sodišču verujočim ne le pomagajo, pač pa z zaupanim poslanstvom močno prispevajo k večjemu skupnemu dobremu. Sodniška pomoč je namreč v prvi vrsti namenjena slovenskim družinam in zakonom, ki so osnovna celica vsake družbe in države.

V pogovoru so sodniki nadškofu izrazili pripravljenost za nadaljnje služenje in nakazali vizijo za prihodnost. V letošnjem letu bo pripravljen prevod dokumenta Dignitas connubii (Dostojanstvo zakona), ki ga je Papeški svet za razlago zakonskih besedil posredoval cerkvenim sodiščem kot vodilo za sodniško delo. Sodniki bodo tudi v prihodnje prirejali študijske dneve in se ob sodbah (sentencah) rimske rote permanentno izobraževali. V preteklem koledarskem letu je sodišče v Mariboru uspešno rešilo 22 ničnostnih zakonskih pravd na prvi stopnji in 25 primerov na drugi stopnji. Za tekoče koledarsko leto sodnike čaka 47 nerešenih primerov ničnostnih zakonskih pravd.

Poročilo je pripravil Stanislav Slatinek.