Poročilo s srečanja tiskovnih predstavnikov evropskih škofovskih konferenc v Bukarešti

15.6.2013 Bukarešta, Romunija CCEE

V Bukarešti v Romuniji je od srede, 12., do sobote, 15. junija 2013, potekalo srečanje tiskovnih predstavnikov evropskih škofovskih konferenc, ki sta ga organizirala Svet evropskih škofovskih konferenc (CCEE) in Romunska škofovska konferenca pod geslom Cerkev v Evropi. V imenu Slovenske škofovske konference (SŠK) se je dogodka udeležil njen generalni tajnik in tiskovni predstavnik p. dr. Tadej Strehovec.

Udeleženci so na delovnem srečanju razpravljali o položaju družbe v Evropi, o novih vrednotah, ki jih vsiljujeta politika in kapital ter o primerih dobrih praks v komunikacijskih vzorcih. Na okroglih mizah so vrednotili položaj evropske družbe v luči 10. obletnice apostolske spodbude papeža Janeza Pavla II. (1978–2005) Cerkev v Evropi ter se dotaknili sedanje krize, ki ni samo ekonomska, ampak tudi kulturna, antropološka, etična in duhovna. Opisani kontekst predstavlja priložnost, da se Evropa sooči s praktičnim agnosticizmom in versko apatijo ter tako odloči, kakšna bo njena prihodnost v luči človekovega dostojanstva in verske svobode.

V zadnjih letih se množijo pobude za uvajanje t. i. ekonomije prava, predvsem na področju individualnih človekovih pravic, ki so sad individualizma in zahtev po uzakonitvi vsega, kar je dovoljeno. Tovrstne pravice vstopajo v naš družbeni prostor preko ekonomije, ki postaja vse bolj merilo za vrednote ter ljudem (in demokraciji) jemlje prostor odločanja. Ekonomska upravičenost na volitvah zato pogosto pretehta in tako postane avtocesta za uvajanje individualnih pravic brez premisleka, kaj je resnica.

Na srečanju so udeleženci obravnavali tudi vprašanja teorije spola (gender), evtanazije in kulture smrti. Strokovnjaki so v zvezi s tem izpostavili govorico, ki jo uporabljajo zagovorniki t. i. kulture smrti in pravice do smrti, ki opravičujejo splav in evtanazijo. Udeleženci so analizirali nekaj komunikacijskih pristopov glede odmevnih bioetičnih in družbenih vprašanj. Sklep tega sklopa je bil, da se na tem področju odpirajo antropološka vprašanja, ki postavljajo našo družbo v položaj, kakšnega človeka si želi Evropa »izročiti« prihodnosti.

Na mednarodnem dogodku so tiskovni predstavniki evropskih škofovskih konferenc razpravljali še o avtorskih in intelektualnih pravicah in pravici do zasebnosti ter o novih spletnih aplikacijah Svetega sedeža. Seznanili so se z življenjem, delom in položajem Cerkve v Romuniji.