Poročilo z antičnih dnevov na Škofijski klasični gimnaziji

Na Škofijski klasični gimnaziji v Zavodu sv. Stanislava so tretje leto zapored organizirali antične dneve, ki dijake prvih letnikov vpeljejo v čas Grkov in Rimljanov. Na tovrsten način spoznavajo, da ne gre le za davno preteklost, ampak za še vedno zelo prisotnega duha antike v sodobni kulturi.

Udeleženka se antičnih dni spominja takole: »V sredo, 19. januarja 2012, smo prvošolci prišli v šolo sproščeni in polni pričakovanja. Misli so mi napolnjevale predstave o grških kipih in filmih, ki prikazujejo rimsko in grško kulturo. Ta dan je pouk je potekal malce drugače, saj so bile šolske ure daljše, poučevala pa sta nas hkrati dva profesorja različnih predmetov in nam snov predstavila vsak s svojega zornega kota. Še tako sprva nezdružljivi predmeti so našli skupne točke: kemija in filozofija, zgodovina in angleščina, latinščina in slovenščina, matematika in umetnost, pa tudi biologija ter vera in kultura.

Naslednjega dneva smo se še bolj veselili, saj so nas čakale različne delavnice. Nekateri smo pripravljali uprizoritev odlomka iz Plavtove Komedije o loncu in Sofoklejeve Antigone, drugi so se urili v retoriki, Sokratski debati, slikanju čudovite freske, vredne ogleda, izdelovanju mozaikov, nakita, doprsnih kipov cesarjev, makete antične Emone, spet tretji so spoznavali verovanje v antiki, družinsko in vojaško življenje, iz glasbene učilnice se je ob spremljavi inštrumentov slišalo prepevanje pesmi v latinščini, v telovadnici so se urili v antičnih športnih disciplinah, iz kuhinje pa je zadišalo po rimskih jedeh – različnih medenih in sirovih oz. skutnih sladicah, vrstah kruha, šunki v testu in sladki pijači.

Ker so vse dobre stvari tri, smo antične dneve sklenili s tretjim dnevom, ko smo spoznavali lik učenca in učitelja v antiki ter ju primerjali z omenjenima likoma v današnjem času, na koncu pa smo oblikovali kodeks vrednot. V dvorani Matije Tomca je završalo ob začetku kviza, v okviru katerega nas je nagovoril slavnostni gost prof. dr. Kajetan Gantar. Oddelki prvega letnika smo med seboj tekmovali v poznavanju antike in si na koncu razdelili prvih pet mest. Sklepna točka antičnih dni so bile predstavitve delavnic preteklega dne in izredno izvirnih izdelkov, ki so na njih nastali. Na ogledu so se nam pridružili tudi osnovnošolci iz OŠ Alojzija Šuštarja in OŠ Šentvid.«

Poročilo sta pripravili Lucija Brecelj in Olga Osredkar.


Dodatne informacije dobite na sedežu Škofijske klasične gimnazije v Zavodu sv. Stanislava na Štuli 23 v Šentvidu nad Ljubljano, tel. 01/582–22–45, e-naslov: [email protected]. Prim. tudi spletno stran www.stanislav.si.