Poročilo z evropskega srečanja za duhovne poklice v organizaciji Sveta evropskih škofovskih konferenc

4.7.2013 Rim, Italija CCEE, Diakon, Duhovniki, Redovništvo
Srečanje v Rimu - vir - EuroCathInfo Srečanje v Rimu - vir - EuroCathInfo

Duhovnik, radostna priča za rast duhovnih poklicev!

Od 1. do 4. julija 2013 je v Rimu potekal letni evropski kongres za duhovne poklice pod naslovom: Duhovnik, radostna priča za rast duhovnih poklicev (iz Pastoralne smernice za pospeševanje poklicev v službeno duhovništvo, 3). Letos je za organizacijo Kongresa EVS poskrbel Narodni urad za poklicno pastoralo pri Italijanski škofovski konferenci. Kongresa se je udeležilo 67 delegatov, zastopnikov 22 krajevnih Cerkva iz Evrope (iz Albanije, Anglije in Walesa, Avstrije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Češke, Francije, Hrvaške, Irske, Italije, Latvije, Madžarske, Nemčije, Poljske, Romunije, Srbije, Slovaške, Slovenije, Španije in Ukrajine) ter ZDA in Kanade. Slovenijo je zastopala s. Štefka Klemen OSU iz mariborskega Centra za duhovne poklice.


Ponedeljek, 1. julij 2013

Udeležence je najprej pozdravil škof iz Crema in predsednik EVS msgr. Oscar Cantoni, nato pa še generalni podtajnik CCEE don Michel Petrus Remery in koordinator EVS msgr. Nico Dal Molin. Uvodnim pozdravom je sledilo predavanje, v katerem je tajnik Kongregacije za kler msgr. Celso Morga Iruzubieta predstavil Pastoralne smernice za pospeševanje poklicev v službeno duhovništvo. Dokument je vodnik poklicne pastorale, ki je utemeljen na trdni teologiji poklicanosti. Sestavljen je iz treh med seboj povezanih poglavij: 1) pastorala poklicev za službeno duhovništvo v svetu – izhajajoč iz njegovih luči in senc; 2) identiteta duhovnika, ki osvetljuje celotno poklicno pastoralo; 3) konkretni predlogi: dane sugestije v luči identitete duhovnika, ki je v krajevni Cerkvi prvi odgovoren za prebujanje in spremljanje poklicanih.


Torek, 2. julij 2013

Direktor bibličnih znanosti na Papeški univerzi Santa Croce v Rimu prof. Bernardo Estarda spregovoril o veselju v luči Božje besede. V predavanju z naslovom Veselje srca, to je človekovo življenje (prim. Sir 30,22) je prepričljivo pokazal, kako je Božja beseda izvir vsakega veselega in rodovitnega poklicnega pričevanja.

Prof. Estrada je poudaril, da v Svetem pismu radostno oznanilo prodre iz najgloblje globine človeškega srca in ga prepoji z radostjo, ki je pristna, ker izvira iz Boga samega. To veselje je nekaj presežnega in neizmerne vrednosti in ga je zato potrebno prenesti drugim. Tema je temeljila na dveh svetopisemskih odlomkih: »Veselje srca, to je človekovo življenje« (prim. Sir 30,22), ki na nek način hrani smisel veselja v Izraelu, med Božjimi darovi in pričakovanjem mesijanskih časov, in vrstico iz pisma Rimljanom: »Veselite se v upanju« (prim. Rim 12,12).

V nadaljevanju smo prisluhnili trem praktičnim izkušnjam poklicne pastorale:

  1. Voditelj Centra za duhovne poklice pri Albanski škofovski konferenci Roberto Ferranti je govoril o začetnih korakih Albanskega narodnega centra za duhovne poklice. V kontekstu, v katerem so ideologije nekdanjega režima postale starinske in preživele, se Cerkev s pričevanjem mučencev predstavi kot mlada in živa.
  2. S. Zuzana Simkovà je podelila izkušnje, pričevala je o stilu delovanja poklicne pastorale na Slovaškem in predstavila način njihovega timskega dela. Jasno je, da obstaja resnična težava, kako razbirati potrebe mladih. Prav to je nek izziv in obenem spodbuda za načrtno usmerjanje prizadevanja za poklice.
  3. P. Angel Javer Perez Pueeyo iz Španije je spregovoril o izkušnjah, ponudbah in sadovih Svetovnega dneva mladih (SDM) v Madridu. Zdi se, da mlade duhovni poklic ne priteguje. V resnici jih Gospod priteguje v svoji evharistični navzočnosti in jih spreminja. To je bila intuicija za SDM, iz katere izhaja predlog za evharistično molitveno verigo za poklice.

Popoldne smo obiskali stolnico in škofijski muzej v Veletriju. Zvečer smo v župnijski cerkvi Regina pacis v Veletriju najprej obhajali mašo, nato pa smo bili deležni gostoljubja župljanov, ki so nam za jed pripravili tipične krajevne jedi.


Sreda, 3. julij 2013

Udeleženci smo imeli ves dan na razpolago za medsebojno izmenjavo izkušenj. Po eden predstavnik iz vsake dežele je predstavil delovanje Narodnega centra oz. komisije za duhovne poklice, ki ga zastopa. Poleg tega smo dopoldne in popoldne delali v štirih jezikovnih skupinah, pod vidikom: Dimenzija veselja v naši lastni poklicanosti: viri veselja, napori, težave. Tematiko smo poglobili pod štirimi vidiki:

  1. Duhovnik, radostna priča za rast duhovnih poklicev, je človek, zmožen pristnega veselja: kakšni so njegovi viri veselja, napori in težave?
  2. Katere druge značilnosti se v našem času zahtevajo od duhovnika za veselo pričevanje?
  3. Veselje je ena melodija, ki kliče in pritegne … je sad polno živetega duhovniškega služenja, pristnega odnosa in sožitja med duhovniki, in med drugim moremo dodati, tudi med – duhovniki, posvečenimi oz. laiki, ki delujejo skupaj v poklicni pastorali: kakšni so viri veselja, napori in težave?
  4. Kako pomagati mladim pri njihovem iskanju poklica, da bi ljubili in iskali veselje? Kakšne značilnosti bi morale imeti naše ponudbe poklicne pastorale?

V skupinah je izstopilo kar nekaj konkretnih predlogov.


Četrtek, 4. julij 2013

Četrto in zadnje zasedanje je potekalo v četrtek. Dopoldanski program smo začeli z okroglo mizo na temo Poklic v duhovniško služenje zori v krščanski skupnosti, oplojeni z radostnim pričevanjem duhovnika (prim. Smernice 20). Prvi je o tem spregovoril Michel Petrus Remery, ki je izpostavil družino kot prvi kraj, kjer se rojevajo poklici za službeno duhovništvo. Poleg drugih potrebnih elementov ostaja bistven oseben odnos s Kristusom.

Nadaljeval je voditelj narodnega centra za duhovne poklice iz Nemčije Oliver Shmidt, ki je izpostavil vsem skupno krstno poklicanost. Brez te zavesti ni možno zaznati klica v duhovništvo ali v posvečeno življenje: potrebno je »obrniti« poklicno pastoralo.

Predsednik EVS msgr. Oscar Cantoni je želel usmeriti pozornost prav na temo kongresa. Da bi dosegli izbiro duhovništva, pravi, se je potrebno srečati z izrazitimi vzorniki, človeško bogatimi, zedinjenimi z Gospodom, ki so izvedenci za občestvo, odprti za potrebe ljudi: duhovniki, zadovoljni, da so duhovniki.

Sledila so krajša poročila, nato je koordinator msgr. Nico Dal Molin sklenil Kongres EVS 2013.

Prihodnje evropsko srečanje koordinatorjev za duhovne poklice bo potekalo med 3. in 6. julijem 2014 v Varšavi na Poljskem.


s. Štefka Klemen OSU