Poročilo z mednarodnega kongresa o šolstvu v Sarajevu

18.5.2014 Sarajevo (BiH) CCEE, Šola

Krščanska formacija in duhovno spremljanje katoliških učiteljev, pod tem naslovom se je odvijal tridnevni kongres (15.-18. maj 2014) v organizaciji Sveta evropskih škofovskih konferenc (CCEE) in Evropskega komiteja za katoliško vzgojo (CEEC) ter Škofovske konference Bosne in Hercegovine v Sarajevu. Konferenco je vodil predsedujoči sekcije za šole pri CCEE msgr. Eric Aumonier skupaj s predsednikom  CCEE-komisije msgr. Marekom Jadraszewskim in kardinalom Vinkom Puljićem.

Na konferenci je sodelovalo več kot 70 udeležencev, med njimi škofje ali drugi odgovorni za šolstvo pri nacionalnih škofovskih konferencah, skupaj s predavatelji in laičnimi udeleženci. Zadnji podoben kongres je bil pred šestimi leti (2008) v Rimu. Tokrat je bila tematika razdeljena v štiri dele: kateri so izzivi stalnega izobraževanja učiteljev, ko gre za njihovo pot vere; kako učitelj svojo vero v Kristusa posreduje učencem; kako Cerkev spremlja učitelje in kakšne so možnosti za duhovno oskrbo učiteljev. Referenti so bili ali pričevalci ali teoretično-analitičnega značaja. Še posebej močno pričevanje so posredovali gostitelji, ki še vedno živijo v izjemno težkih razmerah, a kljub temu katoliško šolstvo v BiH predstavlja enega od prostorov, kjer se srečujejo otroci vseh religij in nacionalnosti.

Ne glede na vse težave, ki jih prinaša pojav sekularizacije v evropski prostor, so prav predstavniki iz frankofonskega kulturnega prostora poudarjali pomembnost navzočnosti katoliškega šolstva, tako z vidika visoke stopnje strokovnosti kakor z vidika odnosov, ki imajo po pravilu pozitiven učinek na okolico v kateri je katoliška šola navzoča. Zanimivo je bilo tudi opozorilo tistim okoljem v katerih so redovniki, redovnice in duhovniki še prisotni v šolskem prostoru, da morajo računati z vedno večjo prisotnostjo laikov in da je za to prav formacija učiteljev in vodstvenega kadra izjemno pomembna. V različnih okoljih je formacija kadra tudi zelo različno organizirana, tako da je ta proces dejansko prepuščen lokalnim Cerkvam. Zanimivi so tudi primeri, ko sredi popolnoma muslimanskega sveta obstaja katoliška šola, ki je namenjena muslimanom. Gre za šolo v Carigradu, ki jo že sto let podpira Republika Avstrija, vodijo pa jo avstrijski lazaristi.

Če se nekoliko kritično ozremo na simpozij, potem lahko ugotavljamo močno navzočnost sredozemskega in latinskega sveta, ter manjšo prisotnost germanskega in skandinavskega sveta. A k temu običajno botruje tudi izbor lokacije, ki je bilo tokrat izmučeno in še vedno negotovo mesto, Sarajevo. Udeleženci smo sproti spremljali težave s poplavami, ki so prav v dneh simpozija zajele del Hrvaške, Bosne in Srbije. Prvo pomoč smo zbrali za predsednika Bosansko-Herzegovske škofovske konference, banjaluškega škofa Komarico, ki je v nedeljo z mašo zaključil kongres.

 

Poročilo je pripravil predsednik Komisije za šolstvo pri SŠK, dr. Ivan J. Štuhec