Poročilo z novinarske konference Slovenske Karitas

28.3.2012 Slovenija Akcija, Karitas, Poročilo
Novinarska konferenca Slovenske Karitas Novinarska konferenca Slovenske Karitas

Pomagajmo preživeti že četrto leto

Poročilo o programih pomoči v letu 2011 na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas

Slovenska Karitas letos spomladi že četrto leto zapored začenja z vseslovensko dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti, ki je namenjena materialni pomoči v obliki hrane in plačila položnic za osebe, ki jih je prizadela gospodarska kriza in posledična brezposelnost. V letu 2011 smo s pomočjo darovalcev zbrali 201.850,00 €. Odzvala so se tudi nekatera podjetja, ki so donacijo podarila v obliki hrane.

V letu 2009 smo se na Slovenski Karitas začeli soočati s posledicami svetovne finančne in gospodarske krize. Nekateri so izgubili službe, propadla so prva podjetja, predvsem pa se je v kosti zajedel strah pred negotovo prihodnostjo. Pred tremi leti je pred veliko nočjo prvič stekla dobrodelna akcija Pomagajmo preživeti kot odgovor tako na naraščajoče število stisk v Sloveniji kot tudi na pomanjkanje sredstev za pomoč. Državljani Slovenije so se odzvali in so preko škofijskih in župnijskih Karitas pomagali blažiti stiske delavcev in brezposelnih. Odzvala sta se tudi Vlada Republike Slovenije in FIHO.

V letu 2010 se je stanje krize stopnjevalo, saj so propadla številna podjetja, tako večja in medijsko odmevna, kot tudi mnoga manjša. Delavci mesece brez plač ali le z delnimi izplačili so bíli bitko za preživetje. Temu pojavu so se pridružile tudi zlorabe tujih delavcev. Na tovrstne družbene pojave je Karitas po celotni državi poskušala odgovarjati po najboljših močeh.

V letu 2011 smo v obliki materialne pomoči z darovi darovalcev, delom prostovoljcev, sredstvi FIHO, ministrstev, lokalnih skupnosti in hrano iz intervencijskih zalog EU pomagali 138.204 osebam po vsej Sloveniji. Med njimi je bilo 122.740 družin in družinskih članov, 12.196 starejših, 2.412 migrantov in 856 brezdomcem. Glavnino pomoči v obliki hrane in higienskih pripomočkov ter plačila položnic so prejele družine, ki so v hudih stiskah. Več kot 11.000 prostovoljcev, ki delujejo v 436 župnijskih karitas je ljudem v stiski razdelilo 3.166 ton hrane. Samo v lanskem letu je pomoč v obliki plačila najnujnejših položnic prejelo 7.580 gospodinjstev.

Slovenska Karitas k solidarnosti poziva še naprej. Število brezposelnih se povečuje in s tem tudi potrebe prosilcev. Darovalci prispevke lahko posredujejo na navedeni naslov:

Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
TRR: 02140–0015556761
Namen: Pomagajmo preživeti, sklic: 9300.


Zgibanka s položnico je na voljo na spletni strani www.karitas.si, pa tudi na sedežih župnij in pošt po celotni Sloveniji.


Dodatne informacije dobite pri gospodu Maticu Podržaju na Slovenski Karitas, tel. 01/300–59–60/62, e-naslov: [email protected].