Poročilo z novinarske konference Slovenske karitas v Novi Gorici.

4.4.2014 Karitas

V četrtek, 3. aprila, je v novi Gorici na sedežu območne Karitas potekala novinarska konferenca Slovenske karitas. Generalni tajnik Slovenska karitas je predstavil dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti in letno poročilo mreže Karitas za leto 2013. Na novinarski konferenci sta sodelovali tudi Renata Vončina, voditeljica območne Karitas Nova gorica, ki je predstavila delo območne Karitas in Jožica Ličen, koordinatorka skupine za materialno pomoč pri Slovenski karitas, ki je predstavila življenjske zgodbe ljudi, ki prihajajo po pomoč.

Dobrodelna akcija Pomagajmo preživeti,

Slovenska karitas šesto leto zapored začenja z vseslovensko dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti, ki je namenjena materialni pomoči v obliki hrane in plačila položnic za osebe, ki jih je prizadela gospodarska kriza in posledična brezposelnost. V letu 2013 smo s pomočjo darovalcev v tej akciji zbrali 166.800 EUR. Odzvala so se tudi nekatera podjetja, ki so donacijo podarila v obliki hrane. Zbrana sredstva so bila uporabljena za hrano higienske pripomočke in plačilo položnice (stanarine, stanovanjske stroške, ogrevanje, elektrika…)         
Tudi letos vabimo k solidarnosti in sodelovanju v dobrodelni akciji Pomagajmo preživeti. Vsi ki bi želeli sodelovati, lahko sredstva nakažejo na:  Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: 02140–0015556761, Namen: Pomagajmo preživeti, sklic: SI00 930.       
Zgibanka s položnico je na voljo na spletni strani www.karitas.si, v zadnji izdaji Tednika Družina, na sedežih župniji in na vseh poštah po Sloveniji. V tem času zbiramo tudi hrano v trgovskih centrih Mercatorja in Hoferja.

Letno poročilo mreže Karitas v letu 2013

V letu 2013 smo v celotni mreži Karitas v obliki materialne pomoči z darovi darovalcev, delom prostovoljcev, sredstvi FIHO, ministrstev in lokalnih skupnosti ter hrano iz intervencijskih zalog EU v sklopu materialne pomoči, pomagali 125.502 osebam po vseh slovenskih krajih. Med njimi je bilo  107.268 družinskim članov in posameznikov, 13.732 starejših, 2.994 migrantov in 1.508 brezdomcev. Glavnino pomoči v obliki hrane in higienskih pripomočkov in plačila položnic so prejele družine, ki so v hudih stiskah. Skupna vrednost programov pomoči Karitas v Sloveniji je v letu 2013 znašala 8.103.990 EUR in v tujini 478.676 EUR. Več kot 9.800 prostovoljcev, ki delujejo v 451 župnijskih karitas je ljudem v stiski razdelilo 3.302 ton hrane. Samo v lanskem letu je bilo pomoči v obliki plačila najnujnejših položnic deležnih 18.872 oseb. V lanskem letu smo zabeležili še posebej velik porast prosilcev med starejšimi, družinami z osnovnošolskimi otroki in emigrantskimi družinami.

Poziv k socialni pravičnosti

Slovenska karitas se pridružuje stališču Caritas Europe in poziva k socialni pravičnosti, ki je temeljno načelo pri odpravljanju revščine otrok in družin. Pozivamo k razvijanju take politike in zakonov, ki spoštujejo trajnostno soodvisnost in medsebojno povezanost gospodarskega in socialnega razvoja.

  • Za odpravljanje revščine je nujen zagon gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest. Večina prosilcev za pomoč, ki niso upokojenci, prihaja iz gospodarstva. Bodisi so v zadnjih letih izgubili službe ali pa imajo plače s katerimi se ne morejo preživeti. Nujno je, da celotna družba - tudi negospodarstvo, prevzame večji del bremena gospodarske krize.
  • Spremembe zakonodaje v zadnjih dveh letih vse bolj ogrožajo gospodinjstva z vzdrževanimi člani: otroci, starejšimi, bolnimi, brezposelnimi in invalidi. Dvig DDV, spremembe pri dohodnini, vse oblike varčevanja in tudi zakon o davku na nepremičnine v ničemer ne upoštevajo števila vzdrževanih članov v gospodinjstvih. S tem postavljajo v še slabši položaj tiste, ki v naši družbi skrbijo za druge. Novi davki se usmerjajo na dohodek ali premoženje posameznika, v ničemer pa ne upoštevajo člane gospodinjstev, ki jih ta oseba vzdržuje in s tem razbremenjuje državo. Prav tako so davki vse bolj usmerjeni tudi na premoženje za osnovno preživetje ali mrtvo premoženje, kar spravlja mnoge, še posebej starejše, v hude stiske.

Imre Jerebic
generalni tajnik Slovenske karitas

Dodatne informacije dobite pri Mojci Kepic na Slovenski karitas, tel. 01/300–59–60/69, e-naslov: [email protected]