Poslanica ob začetku šolskega in katehetskega leta

1.9.2015 Cerkev na Slovenskem Cerkev v Sloveniji, Kateheza, Katoliška šola, Šola

Spoštovane učiteljice in učitelji, spoštovani starši, drage učenke in učenci, dijakinje in dijaki!

Začenjamo novo šolsko leto. Vsak začetek prinaša s seboj nemir pričakovanja, načrtovanja, novega upanja in dobrih sklepov. Vaše delo, dragi učenci in dijaki, kakor tudi delo vas, spoštovani starši in učitelji, ki otroke in mlade spremljate pri njihovi rasti v znanju in dozorevanju v človeških krepostih, je izrednega pomena za družbo in Cerkev.

Preko različnih šolskih in obšolskih dejavnostih boste, dragi učenci in dijaki, odkrivali lepoto, smiselnost in bogastvo sveta, ki nas obdaja in ki nam je zaupan v odgovorno upravljanje. V stvarstvu boste prepoznavali sledi Stvarnika. Bodite radovedni in pomnožite številne darove, ki jih je Stvarnik položil v vas, in jih uporabljajte v dobro vseh ljudi in celotnega stvarstva. Od vas, dragi učenci in dijaki, je odvisna naša skupna prihodnost.

In vi, spoštovani starši in učitelji, bodite s svojimi izkušnjami opora in z osebnim odnosom do narave in do ljudi zgled. Vaše znanje bogati znanje otrok in mladih, vaši življenjski zgledi pa plemenitijo njihova srca, da bodo mogli, ko bo napočil njihov čas, znanje uporabljati s srcem in tako ta svet delati lepši in prijaznejši za vsakega človeka.

Vsem se zahvaljujem za vse dobro, kar ste doslej naredili na področju vzgoje in izobraževanja, ter vam v novem šolskem letu želim veliko medsebojnega zaupanja, pomoči, potrpežljivosti in naklonjenosti. Če bomo znali tako pristopati k svojim odgovornostim, se bomo na koncu leta lahko vsi veselili sadov, ki jih bo obrodilo naše delo. Pri vašem delu vas bom spremljal in podpiral s svojo vsakdanjo molitvijo.

 

msgr. Stanislav Zore OFM
ljubljanski nadškof metropolit
predsednik Komisije za šolstvo pri SŠK