Poslovilni govor upokojenega koprskega škofa Metoda Piriha

23.6.2012 Koper Škofija Koper
Upokojeni koprski škof Metod Pirih Upokojeni koprski škof Metod Pirih

Prišel je čas, ko lahko rečem s starčkom Simeonom: »Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, kajti moje oči so videle novega koprskega škofa Jurija Bizjaka, ki po Božji volji sprejema službo pastirja v koprski Cerkvi. Izročam mu jo z vsemi radostmi, upi in izzivi.

Dragi škof Jurij! Naj Te vodi Sveti Duh, da boš škofijo popeljal proti novim obzorjem resnice, lepote in dobrote in da boš z Božjo in s svojo besedo opogumljal vse ljudstvo v deželi.

Ko se po 26. letih škofovske službe poslavljam od vas, se najprej zahvaljujem dobremu Bogu, ki me je nevrednega sprejel v zbor apostolov in me podpiral v odgovorni službi. Hvaležen sem Božji materi Mariji za obilne milosti, ki sem jih prejel po njenem posredovanju.

Veliko hvaležnost dolgujem vsem svojim sodelavcem na škofiji, vsem duhovnikom v dušnem pastirstvu, redovnikom, redovnicam, diakonom, bogoslovcem, vsem bolnim duhovnikom, vsem pokojnim ter bratom in sestram laikom za tolika znamenja občestvenosti, za velikodušno sodelovanje in za potrpežljivost.

Za vse, kar sem kot škof dobrega naredil za škofijo in za Cerkev skupaj z vami, se Bogu zahvaljujem. Zavedam se, da še zdaleč nisem storil vsega, kar je Bog in kar ste vi od mene pričakovali. Gospoda in vas prosim odpuščanja in usmiljenja.

»Zahvaljujem se svojemu Bogu, kadar koli se vas spominjam, in v sleherni svoji molitvi zmeraj z veseljem molim za vas vse zaradi vašega občestva v evangeliju od prvega dne do zdaj. Prepričan sem, da bo on, ki je začel v vas dobro delo, to delo dokončal do dneva Kristusa Jezusa … Naj vaša ljubezen čedalje bolj napreduje v spoznanju in vsakršnem zaznavanju, da boste znali razlikovati, kaj je boljše, in boste tako čisti in neomadeževani za Kristusov dan, izpolnjeni s sadom pravičnosti, po Jezusu Kristusu, v slavo in hvalo Božjo« (Fil 1,3–11).

V kratkem se bom preselil v Dijaški dom v Vipavi. Kolikor bom mogel in bo potrebno, bom pomagal novemu škofu, zlasti pri birmovanju.

Svoje nadaljnje pastoralno delo želim opravljati v soglasju z novim ordinarijem.

Bratje in sestre! Ostanimo povezani med seboj v »nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in molitvah« (Apd 2,42).


msgr. Metod Pirih
upokojeni koprski škof