Pozdravni nagovor kardinala Franca Rodeta ob stoletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

Dragi rojaki!

Sto let, odkar so se Slovenci onkraj Mure združili z brati z desnega brega reke; osemindvajset let, odkar živimo v lastni suvereni državi; petnajst let, odkar smo državljani Evropske unije. Tri bistvene geopolitične danosti, ki zaznamujejo našo sedanjost, narekujejo hvaležen spomin na borce za pravice v preteklosti in odpirajo možnosti drugače živeti naše slovenstvo.

Dejstvo je, da je priključitev Prekmurja uspela po zaslugi slovenskih duhovnikov, ki so skozi stoletja ohranjali živo slovensko besedo in utrjevali zavest, da so sestavni del slovenskega naroda onkraj Mure. V prelomnem letu 1919 je bila vloga prekmurskih duhovnikov na čelu z Jožefom Kleklom st. odločilna.

Dejstvo, da več kot četrt stoletja živimo v samostojni državi, nam narekuje dolžnost, da vzpostavimo pravi odnos do te države, odnos odgovornosti in spoštovanja do najvišjih državnih institucij, premagovanje sebičnih interesov skupine ali stranke, zrel državniški čut. V novem državnem okviru naj se zjasni naša narodna zavest: osvobojena temne preteklosti naj bo sproščena in vesela, brez agresivnosti in nastopaštva, umirjena in trdna v sebi ter v iskreni simpatiji do drugih narodov.

Dejstvo, da smo že petnajst let državljani Evropske unije, nam odpira možnosti drugače živeti svoje slovenstvo: širše in duhovno bogatejše; obzorje našega duha naj se razširi, ko se napaja ob kulturnem in duhovnem bogastvu evropske istovetnosti: ob grški volji do resnice, ob rimskem načelu prava nad samovoljo in ob krščanskem humanizmu. Ob vsem tem pa naj ohrani kristalno čisto slovensko jedro. Prihodnost je odprta.

 

nj. em. Franc kard. Rode