Praznovanje 70. obletnice mučeniške smrti bl. Alojzija Grozdeta

1.1.2013 Mirna Alojzij Grozde
Alojzij Grozde Alojzij Grozde

V župnijski cerkvi na Mirni na Dolenjskem je v torek, 1. januarja 2013, ob 10.30 stiški opat p. Janez Novak O Cist. ob somaševanju duhovnikov daroval mašo ob 70. obletnici mučeniške smrti bl. Alojzija Grozdeta. Po maši je bila ob 12.00 na kraju mučeništva pri Grozdetovem križu v gozdu pod mirenskim gradom molitev.

Na novega leta dan, 1. januarja 2013 je minilo sedemdeset let od mučeniške smrti blaženega Alojzija Grozdeta, laika in člana Katoliške akcije, ki je popolno zvestobo Kristusu in Cerkvi s svojo krvjo zapečatil ob potoku Vejeršca na Mirni. Ko se je kot dijak Marijanišča za božične praznike leta 1942 iz Ljubljane preko Ambrusa in Stične vračal domov, ni slutil, da se bo le nekaj kilometrov pred rodnimi Zgornjimi Vodalami končala njegova zemeljska pot. Na Mirni ga je prijela partizanska enota in ga po zasliševanjih in mučenju ob potoku Vejeršca umorila. Čeprav mu je Božja previdnost namenila kratko zemeljsko življenje, pa je bilo za mladeniča njegovih let duhovno in versko neverjetno rodovitno.

Kot odličen dijak klasične gimnazije ter gojenec Marijanišča v Ljubljani se je duhovno oblikoval v osrčju Marijine kongregacije, laiški apostolat pa brusil v vrstah Katoliške akcije. Biti ves na voljo Kristusu, to je bil njegov življenjski moto. Med vrstniki v gimnazijskih šolskih klopeh ni želel biti samo povprečnež. Intenzivno zakramentalno življenje prepojeno z ljubeznijo do evharistije, zakramenta sprave in poglobljena osebna molitev so v njem oblikovali pokončno krščansko držo. Bil je dejaven tudi kot pesnik. Zavzeto je študiral okrožnice o socialni angažiranosti Cerkve in druga socialna vprašanja ter tako še pred drugim vatikanskim koncilom (1962–1965) pokazal na mesto in vlogo laika v apostolatu Cerkve.

Živel je v nemirnih časih druge svetovne vojne, ko je bila slovenska domovina na veliki preizkušnji. Ko je bilo potrebno izraziti svojo pripadnost Kristusu in Katoliški Cerkvi, v njem ni bilo prostora za kompromise. V duhu te zavesti je tudi odšel zarji mučeništva naproti. Sveti Avguštin pravi, da so resnični mučenci tisti, ki se bojujejo za resnico, ki je Kristus. Njegove popolne zvestobe Kristusu ni zlomilo ne mučenje ne smrt. »Smrt, kje je tvoja zmaga? Smrt, kje je tvoje želo« (1 Kor 15,55).

Leto dni po njegovi mučeniški smrti leta 1944 je dr. Anton Strle napisal in v zbirki Naši vzori I. izdal prvi Grozdetov življenjepis z naslovom Lojze Grozde: mladec Kristusa Kralja. Med vernimi ljudmi je bila vse od smrti živo navzoča zavest, da gre za mučenca in se mu v molitvah priporočajo.

Leta 1992 se je na škofijski ravni začel uradni postopek za priznanje mučeništva ter razglasitve za blaženega in svetnika. Leta 2003 je bila Kongregaciji za zadeve svetnikov v Rimu izročena Pozicija – študijsko gradivo z življenjepisom in pričevanji o mučeništvu. V letih 2009 in 2010 redni kongres teologov ter komisija kardinalov in škofov soglasno odločita, da gre za mučeništvo in odium fidei – iz sovraštva do vere. Dne 27. marca 2010 papež Benedikt XVI. odobri objavo o priznanju Grozdetovega mučeništva in s tem razglasitve za blaženega. V papeževem imenu je državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone dne 13. junija 2010 na Slovenskem evharističnem kongresu v Celju Alojzija Grozdeta razglasil za blaženega. V maju 2011 so bile njegove relikvije slovesno prenesene v Marijino cerkev na Zaplazu, ki je osrednjo romarsko svetišče novomeške škofije.

Konec meseca oktobra 2012 se je v Rimu zaključila škofovska sinoda o novi evangelizaciji. Kot eno izmed prioritet v letu vere so sinodalni očetje izpostavili tudi češčenje domačih svetnikov kot vzornikov vere. Tak pričevalec za naš čas je mučenec blaženi Alojzij Grozde. Luč vere je ob mučeniški smrti neokrnjeno izročil vstalemu Gospodu. »Vem, komu sem veroval« (2 Tim 1,12).

»Svetniki ne potrebujejo naših časti in naša pobožnost jim ničesar ne daje. Toda za nas je važno, da spoštljivo obhajamo njihov spomin, ne zanje. Jaz čutim, priznam, kako se ob tem spominjanju v meni vnema silno hrepenenje,« pravi sv. Bernard.

Ko se spominjamo sedemdesete obletnice mučeniške smrti blaženega Alojzija Grozdeta, naj se tudi v nas vnema hrepenenje, da bi ga posnemali v gorečnosti in krščanskih krepostih.

Osrednje praznovanje Grozdetovega godu bo 27. maja 2013 v Marijini cerkvi na Zaplazu, kjer so njegove relikvije.


Molitev za kanonizacijo blaženega Alojzija Grozdeta

Vsemogočni Bog,
izvir vse svetosti in slava mučencev.
Našemu narodu si podaril čudoviti zgled
blaženega Alojzija Grozdeta,
v njegovi popolni hoji za Kristusom, vse do prelitja krvi.

Evharistija katero je imenoval Sonce svojega življenja,
je duhovno krepila njegovo mlado dušo
v premagovanju življenjskih preizkušenj.
Pogosto prejemanje zakramenta sprave,
pa ga je usmerjalo na pravo pot za Kristusom,
našim edinim Odrešenikom.
Tako je mnogim mladim postal vzornik
zglednega krščanskega  življenja.

Iz ljubezni do bližnjega
je širil slavo Božjega kraljestva med svojimi vrstniki,
ter jih navduševal za zvestobo Bogu, katoliški Cerkvi in narodu.
V duhu popolne pripadnosti Kristusu in Cerkvi,
je za ceno mučeništva daroval svoje mlado življenje.

Dobri Oče,
podeli našemu narodu milost,
da ga bomo pred vesoljno Cerkvijo
smeli častiti tudi kot svetnika.
Po Kristusu našem Gospodu.

Amen.


Več na povezavi.


Besedilo je pripravil mag. Igor Luzar.