Predavanje p. Hansa Zollnerja katehistom in katehistinjam o zaščiti otrok

17.11.2020 Katoliška cerkev v Sloveniji Kateheza, Zaščita otrok
Foto: Družina Foto: Družina

Kot z zadnjo izmed več skupin v sklopu e-seminarja Slovenske škofovske konference se je prof. dr. Hans Zollner DJ v torek, 17. novembra 2020, srečal s katehisti in katehistinjami.

V svojem predavanju je poudaril pomen skrbi za otroke, ker so otroci »prihodnost človeštva in prihodnost Cerkve«. Ne nazadnje je skrb za otroke in ranljive odrasle svojim učencem naložil Jezus z besedami: »Pustite male, da pridejo k meni in ne branite jim. Njihovo je nebeško kraljestvo« (Mt 19,14) in spomnil nas je tudi na kazen, ki jo je Jezus videl za tiste, ki otrokom delajo zlo (Mt 18,6): »Zavežite mu mlinski kamen za vrat in se potopi v globino morja«. P. Zollner je bil v predavanju zelo realen. Opomnil nas je, da zlorab ne bomo mogli nikoli izkoreniniti, lahko pa delamo preventivno in skušamo do skrajnosti zmanjšati njihovo število. Otroke učimo, da imajo pravico do besedice »ne« v tistih trenutkih in razmerah, ki posegajo v njihovo intimo, ko odrasli nedovoljeno posegajo po njihovem telesu, duši in čustvih. 

Katehisti in katehistinje smo tisti, ki jim otroci lahko zelo zaupajo, če znamo ustvariti prostor, ki je vreden zaupanja in če tega zaupanja ne zlorabimo. Ne govorimo o vprašanju ali moč je ali moči ni, temveč o vprašanju, kako človek moč, ki jo ima uporabi. Katehisti in katehistinje smo odgovori, da se nenehno izobražujemo in neutrudno delamo na področju preventive in kurative kakršnekoli zlorabe. Tudi s tem, da izpolnjujemo Cerkvene in državne zakone.

s. mag. Magda Burger ND
Strokovna sodelavka
Slovenski katehetski urad