Predsednik republike je z Redom za zasluge odlikoval Imreta Jerebica

20.9.2012 Ljubljana Karitas
Imre Jerebic in Danilo Türk - foto - Janez Platiše Imre Jerebic in Danilo Türk - foto - Janez Platiše

Predsednik republike dr. Danilo Türk je v četrtek, 20. septembra 2012, z Redom za zasluge odlikoval generalnega tajnika Slovenske karitas Imreta Jerebica za požrtvovalno in uspešno delo pri uresničevanju človekoljubnega poslanstva Slovenske karitas.

Nagovor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka na slovesnosti z vročitvijo odlikovanja Red za zasluge Imretu Jerebicu

Zahvala Imreta Jerebica


Utemeljitev

Imre Jerebic je socialni delavec, humanist in človekoljub, ki opravlja ključne naloge v Slovenski karitas vse od njenega nastanka. Sooblikoval je vrednotne temelje te organizacije ter njene cilje in poslanstvo, ki zadeva tudi človekovo duhovnost in njegov miselni svet. Prva zapoved, ki jo je zvesto izpolnjeval, pa je bila varovanje človekovega dostojanstva, njegove enkratnosti in celovitosti.

Potrpežljivo je gradil organiziranost osrednjega urada ter bedel nad razporeditvijo regionalnih škofijskih Karitas in sestavo socialnih zavodov. Danes se v Slovenski karitas prepletajo številne dejavnosti, odlikuje jo trdna organizacija z dobro delujočim osrednjim jedrom in učinkovito mrežo predanih prostovoljcev, ki so temeljni nosilci dejavnosti. V dveh desetletjih je nastalo več kot 430 lokalnih enot Karitas z 11.000 dejavnimi prostovoljci in zavodi, ki ponujajo strokovno zahtevnejšo pomoč, predvsem ženskam, žrtvam nasilja, in odvisnikom od trdih drog.

Kot generalni tajnik Slovenske karitas je bil Imre Jerebic vedno znova postavljen pred izziv, kako izoblikovati rešitve in se odzvati na stiske ljudi, da bo ta pomoč učinkovita, usmerjena k samostojnosti in odgovornosti prejemnikov ter bo varovala njihovo dostojanstvo. Uspešnost Slovenske karitas pri zagotavljanju celovite pomoči več kot 150.000 ljudem v stiski potrjuje, da se Imre Jerebic s tem izzivom uspešno spoprijema.

Znane so številne humanitarne akcije Slovenske karitas, izvedene tudi na njegovo pobudo. Že v 90. letih je z velikim srcem sodeloval pri nastajanju prvega materinskega doma. Pozneje se je ob njegovi neustavljivi energiji oblikoval program za pomoč odvisnikom od drog. V 15 letih je bilo ustanovljenih šest komun, zaradi katerih je na stotine odvisnikov lahko zaživelo polno in odgovorno življenje.

Pripravljenost sodelovati je ena ključnih odlik Imreta Jerebica, saj je dejaven tudi v strokovnih forumih, v svetu Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij in v Socialni zbornici, v kateri je bil med glavnimi ustvarjalci »Etičnih načel na področju socialnega varstva«.