Predstavitev knjige z naslovom Franc Pediček, slovenski pedagog

19.2.2013 Ljubljana Knjiga, Šola, Vzgoja, Znanost
Naslovnica nove publikacije Naslovnica nove publikacije

V Cukaletovi dvorani Duhovnega središča pri sv. Jožefu na Ulici Janeza Pavla II. 13 v Ljubljani bo v torek, 19. februarja 2013, ob 11.00, novinarska konferenca, na kateri bodo predstavili publikacijo z naslovom Franc Pediček, slovenski pedagog. Dogodek organizirata Institut Franca Pedička in Društvo katoliških pedagogov Slovenije. Udeleženci lahko parkirajo na dvorišču. Dovoz na dvorišče je z Zarnikove ulice.

Knjigo bodo predstavili glavni urednik p. mag. Silvo Šinkovec ter člana uredniškega odbora dr. Herman Berčič in dr. Jože Ramovš.

V monografiji je izbor Pedičkovih besedil, pogovori z njim, strokovni prispevki s posveta o življenju in delu dr. Franca Pedička, ki vsak s svojega vidika obravnavajo široko strokovno področje dela dr. Pedička, predstavljen je čas, v katerem je živel Pediček. V knjigi so tudi utemeljitve pomembnih nagrad, ki jih je prejel ob koncu življenja ter spomini na srečanja z njim tako v mladih letih (dijaki) kot v poznejši dobi strokovnega ustvarjanja (sodelavci, prijatelji). Recenziji Barice Marentič Požarnik in Janeza Bečaja potrjujeta, da je uredniškemu odboru uspelo široko predstaviti Pedičkovo obširno delo, njegovo življenje in njegov čas.

Na dogodku bo na voljo gradivo za novinarje ter recenzijski izvod monografije.


Dodatne informacije dobite pri gospe Eriki Ašič na GSM 041/343–818 ali po e-pošti na naslovu [email protected] ali pri p. Silvu Šinkovcu na naslovu [email protected].