Pridiga škofa Bizjaka pri sv. maši za domovino na Sveti Gori ob 26-obletnici suverenosti Slovenije in ob 100-letnici zadnje soške bitke

28.10.2017 Sveta Gora pri Gorici Država, Evropa, Marija, Mir, Škofija Koper, Vojna

Lep pozdrav vsem v svetišču Kraljice Svetogorske: najprej vsem bratom mašnikom, gvardijanu in rektorju svetišča, načelniku štaba GŠ SV, predstavniku vojaškega vikariata, predsedniku združenja veteranov, vsem navzočim zvezam veteranov vojne za Slovenijo, pripadnikom vseh drugih veteranskih združenj, vsem predstavnikom policije, predstavnikom prostovoljnih gasilskih društev, vsem predstavnikom Viteškega Reda Svetega Jurija EU Reda hiše Habsburg-Lotarinške!

Prisrčno pozdravljeni vsi na Sveti Gori, v hiši Kraljice Svetogorske, ki je hkrati tudi hiša Gospoda nad vojskami: Pozdravljam vas ob 26-obletnici suverenosti RS (25. oktober 1991) in ob 100-obletnici dvanajste in zadnje soške bitke, ki je dobila ime Čudež pri Kobaridu. In pozdravljam vas na vigilijo žegnanjske nedelje, ko se spominjamo posvetitve naših cerkva in svetišč in si kličemo v spomin, da smo tudi mi ljudje Božja svetišča in templji Svetega Duha.

Kakor piše apostol: 'Ali ne veste, da ste tempelj Božji in da Božji Duh prebiva v vas? Če kdo tempelj uničuje, bo njega uničil Bog: Tempelj Božji je namreč svet in takšni ste vi' (1 Kor 3,16-17). 'Ali mar ne veste, da je vaše telo Tempelj Svetega Duha, ki je v vas, in da ga imate od Boga in da niste svoji? Odkupljeni ste bili namreč za visoko ceno: proslavljajte torej Boga v svojem telesu' (1 Kor 6,19-20).

V očeh začasne in minljive zgodovine so vse vojne obžalovanja vredna razsula in usmiljenja vredni porazi: Čeprav se namreč vojne običajno končujejo z zmago ene strani in s porazom druge strani, je vendar treba reči, da vojne ne prinašajo resničnih zmagovalcev, temveč samo večje in manjše poražence. Tudi zmagovita stran namreč običajno utrpi določene izgube in je v tem pogledu tudi sama poraženec. Ali naj torej velja, da toliko žrtev in trpljenja, toliko muk in gorja, toliko joka in solza ne obrodi nobenega sadu in ostane brez koristi? Nikakor!

V očeh presežne zgodovine so namreč tudi sadovi vojn povsem drugačni. Gospodova zagotovila ne dopuščajo o tem nobenega dvoma: »Ali se ne prodaja pet vrabcev za dva novčiča? In ne eden izmed njih ni pozabljen pred Bogom. Pa tudi lasje na vaši glavi so vsi prešteti. Ne bojte se torej: Več ko mnogo vrabcev ste vredni vi« (Lk 12,6-7). »In vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, a še las z glave se vam ne bo izgubil« (Lk 21,17-18). Tudi apostol Pavel je tik pred brodolomom napovedal potnikom: »Nikomur od vas se ne bo niti las izgubil z glave« (Apd 27,34). Če se niti en sam las z glave ne izgubi, kako naj se izgubijo tolikšne muke in žrtve?

»Boj je Gospodov,« je rekel pastir David Goljatu, ko sta si stala nasproti (1 Sam 17,47). Tudi vojne so Gospodove: »Narode povečuje in jih pokončuje, narode razširja in jih ugonablja« (Job 12,23). Kristus je prinesel meč (Mt 10,34), ne, ker bi ga on hotel, temveč, ker ga svet hoče, ker je ljudstvo takšno, da ga potrebuje. Nujno potrebno je odkriti in poudariti tudi dobre strani vojne! Kajti po vojni nastopi čas kesanja in žalovanja, čas premisleka in presoje, čas miru in pokoja.

Potrebna nam je vera v Božje mline, ki meljejo počasi, a meljejo na drobno. Tudi vojna je namreč 'kairos', je ugoden čas, je priložnost! Tudi v vsaki vojni je namreč zrnce resnice, kanček pravice, žarek svetosti. Bog hoče, naj pride na dan, kaj ljudje čutijo drug do drugega in kaj naklepajo drug proti drugemu. Naj se pokaže, da so ljudje sami zase živali! (Prd 3,18). Knjiga Modrosti pa nas poučuje: 'Bog je človeka ustvaril za neminljivost in ga naredil za podobo svojega lastnega bitja' (Mdr 2,23). 'Kakor zlato v topilnici jih je preizkusil in našel, da so njega vredni' (Mdr 3,6). Amen.

Schöne Grüße an den Herrn Prokurator des Ritterordens, Baron Vinzenz Stimpfl-Abele, und an den Kanzler des Ritterordens den Herrn dr. Helmut Günther; herzlich willkommen bei uns in der Wallfahrtskirche auf dem Heiligen Berg in der Gorica Region, ich grüße alle euch herzlich mit den Worten des Psalmist: Gesegnet, die ihr kommet im Namen des Herrn!

Un saluto cordiale ai nostri amici rappresentanti degli alpini coraggiosi dall’Italia, nostri cari ospiti dalla città di Buttrio dalla Provincia di Udine, nota per i famosi vini dei loro colli. Vi saluto anche voi con le parole del Salmista: Benedetti voi, che venite nel nome del Signore!

 

msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof