Pridiga škofa Jurija Bizjaka pri velikonočni maši

9.4.2023 Koper Velika noč, Škofija Koper

Katehumeni: mir vam bodi!

Na dan vstajenja zvečer je Gospod svoje učence pozdravil z besedami: 'Mir vam bodi!' (Lk 24,36; Jn 20,19.21.26). Preroki so ga napovedovali kot Kneza miru (Iz 9,5) in ob njegovem rojstvu so angeli peli: 'Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem dobre volje!' (Lk 2,14). Ko je razposlal svoje učence jim je naročil, naj vsako hišo pozdravijo z besedami: 'Mir tej hiši!' (Lk 10,5). Pred svojim trpljenjem se je od svojih učencev poslovil z besedami: 'Mir vam zapustim, svoj mir vam dam!' (Jn 14,27).

Kakor vstali Zveličar, ste tudi vi, dragi katehumeni, dragi bratje in sestre, prinašalci miru, oznanjevalci miru, ustvarjalci miru. Že prerok Izaija je napovedal: 'Kako ljubke so na gorah noge glasnika radosti, ki oznanja mir, prinaša veselo novico, razglaša zveličanje!' (Iz 52,7). Sedmi izmed osmih blagrov se glasi: 'Blagor miroljubnim, kajti ti bodo Božji otroci' (Mt 5,9). Takoj za pozdravom 'mir vam bodi' pa je naš Gospod na dan vstajenja zvečer dihnil v svoje učence in jim rekel: 'Prejmite Svetega Duha!' 

Mir je sad modrosti in razumnosti, sad poslušnosti in vzgoje: 'Dobra je sol, če pa sol ne bo slana, s čim jo boste popravili? Imejte v sebi sol in živite v miru med seboj!' (Mr 9,50). Sol je znamenje modrosti: Kar je sol za naše jedi, to je modrost za našo duhovno hrano. Pismo Hebrejcem daje lepo razlago: 'Vzgoja in poslušnost daje tistim, ki so po poslušnosti in po vzgoji izučeni, miru polni sad pravičnosti' (Heb 12,11).

Mir je sad sveta in moči, sad darežljivosti in radodarnosti: Očak Jakob je pred srečanjem z Ezavom pripravil od svojega premoženja velikanski dar in dejal: 'Z darom, ki gre pred menoj, ga pomirim; šele potem hočem videti njegovo obličje: morda me potem prijazno sprejme!' (1 Mz 32,21). In Ezav ga je sprejel. Prerok Izaija piše: 'Mir je sad pravičnosti!' (Iz 32,17; prim. Heb 12,11; Jak 3,18). Apostol Jakob pravi: 'Sad pravičnosti pa se seje v miru tistim, ki delajo za mir!' (Jak 3,18).

Mir je sad spoznanja in strahu Gospodovega, sad pravičnosti in potrpežljivosti. Ker pa pravičnost pogosto ni dosegljiva, je edina pot do miru potrpežljivost in blagohotna prizanesljivost. Kralj Salomon blagruje potrpežljivega človeka in pravi: 'Počasen za jezo (prizanesljiv) je boljši kakor junak, gospodar nad svojim duhom boljši kakor osvajalec mesta' (Prg 16,32). 'Kdor je počasen za jezo, kaže veliko razsodnost, kdor je nagle jeze, povzdiguje bedaštvo' (Prg 14,29).

Vsem želim veselo veliko noč: Vsem tu navzočim in vsem vaših družinam, sosedom in prijateljem in znancem. Voščim bratom pravoslavnim, ki bodo Gospodovo vstajenje letos slavili čez štirinajst dni. Spominjamo se naših starejših bratov Judov, ki bodo letos slavili Pasho v prihodnjih dneh od 5-13 aprila, spominjamo se tudi mlajših bratov muslimanov, ki so zdaj sredi postnega meseca ramadana. Vsem želim obilnih milosti Gospodovih, veliko zmag v bojih za resnico in pravico, v bojih za mir.

Carissimi fedeli, fratelli e sorelle! Siamo radunati alla vigilia della Pasqua, della festa della risurrezione del nostro Signore Gesu Cristo. Aspettiamo vivamente il terzo giorno, tante volte indicato dallo stesso Signore durante la sua predicazione, aspettiamo vivamente il suo ritorno dal sotterraneo, la sua vittoria sul male e sulla morte. Lo ringraziamo per il suo sacrificio, per il suo coraggioso esempio, per il suo immenso amore verso di noi. A tutti, carissimi fratelli e sorelle, auguro Buona Pasqua e una benedizione abbondante del nostro Signore Risorto.

 

Msgr. dr. Jurij Bizjak,
koprski škof