Prošnja za sodelovanje in podporo pri četrti nacionalni raziskavi o vedenjskem slogu in zdravju

1.6.2012 Slovenija Zdravje
Z zdravjem povezan vedenjski slog 2012 Z zdravjem povezan vedenjski slog 2012

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije pod okriljem Ministrstva za zdravje Republike Slovenije je v sodelovanju z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani in območnimi zavodi za zdravstveno varstvo v petek, 1. junija 2012 začel izvajati četrto nacionalno raziskavo z naslovom Z zdravjem povezan vedenjski slog 2012.

Predstojnica Centra za krepitev zdravja in obvladovanje kroničnih bolezni Jožica Maučec Zakotnik je maja letos na Slovensko škofovsko konferenco (SŠK) naslovila prošnjo za sodelovanje in podporo Katoliške Cerkve pri omenjeni raziskavi. Po pridobljenem soglasju predsednika SŠK ljubljanskega nadškofa msgr. dr. Antona Stresa duhovnike, redovnike, redovnice, druge vernike ter ljudi dobre volje prosimo za pomoč in podporo.

Izvajalci raziskave, število sodelujočih in trajanje

Začela se je četrta nacionalna raziskava z naslovom Z zdravjem povezan vedenjski slog 2012, ki jo izvaja Inštitut za varovanje zdravja v sodelovanju z zgoraj navedenimi organizacijami. Danes, 1. junija 2012, so 16.000 naključno računalniško izbranim odraslim prebivalcem po pošti poslan vprašalnik Z zdravjem povezan vedenjski slog 2012, ki predstavlja del raziskave Dejavniki tveganja pri odraslih prebivalcih Slovenije.

Naslovnike, ki ustrezno izpolnjenega vprašalnika v roku 14 dni ne bodo vrnili, bodo k sodelovanju povabili še dvakrat. Upajo, da se bodo za sodelovanje v raziskavi odločili in s tem prispevali k poznavanju vedenj in navad, ki negativno vplivajo na zdravje.

Namen in pomen raziskave

Raziskati in ovrednotiti želijo tiste življenjske navade in vedenjske dejavnike tveganja, ki so povezani z zdravjem, zlasti s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, kot so bolezni srca in ožilja, rak, sladkorna bolezen, kronične bolezni dihal in prebavil, ipd.

Podatki, ki jih bodo pridobili, so pomembni za vsakega izmed nas, saj predstavljajo podlago za oblikovanje različnih dejavnosti za ohranjanje in izboljšanje zdravja. Da bodo te dejavnosti učinkovite, je zelo pomembno poznavanje razširjenosti vedenjskih navad, ki vplivajo na zdravje. Želijo si, da bi sodelovanje v tovrstnih raziskavah postalo del zdravega življenjskega sloga.

Rok za oddajo izpolnjenih vprašalnikov

Izpolnjene vprašalnike bodo zbirali predvidoma do konca julija 2012. Pomemben je vsak ustrezno izpolnjen vprašalnik, saj le dovolj veliko število omogoča zanesljivo oceno razširjenosti vedenjskih dejavnikov tveganja pri odraslih prebivalcih Slovenije.

Pomen zdravega življenjskega sloga

V Sloveniji glavni vzrok obolevnosti in umrljivosti še vedno predstavljajo kronične nenalezljive bolezni kot so bolezni srca in ožilja, rak, sladkorna bolezen, kronične bolezni dihal in prebavil ter poškodbe in zastrupitve. Dokazano je, da zgodnje pojavljanje najpogostejših kroničnih bolezni lahko preprečimo, njihov razvoj potisnemo v kasnejše življenjsko obdobje, potek bolezni pa omilimo. Pri tem ima pomembno vlogo zdrav življenjski slog.

Za zdravje lahko največ naredimo sami, zato se izogibajmo tobaku in pretiranemu pitju alkohola, uživajmo raznoliko hrano z veliko zelenjave in sadja, manj živalskih maščob in soli, dovolj se gibajmo, uživajmo v življenju in s tem celostno skrbimo za zdrav način življenja.

Prošnja za sodelovanje

Duhovnike in druga pastoralne delavce prosimo za pomoč. Prosimo, če vernike v oznanilih pri nedeljskem bogoslužju ali v tiskanih oznanilih pozovete k sodelovanju v opisani raziskavi. Izpolnjen vprašalnik naj vprašani v priloženi kuverti s plačano poštnino pošljejo na navedeni naslov najkasneje do konca julija letos. Prosijo tudi za namestitev plakatov in letakov.

Zahvala za sodelovanje

Sodelavci Inštituta za varovanje zdravja imajo s kristjani pozitivne izkušnje iz prvih treh tovrstnih raziskav, ki so potekale leta 2001 in 2004 in 2008, zato tudi letos upajo in si želijo, da se bomo na njihovo prošnjo odzvali in jih ustrezno podprli.


Vprašalnik

Plakat

Letak