Prva dobava hrane za najbolj ogrožene za 2017 se že deli med socialno ogrožene

14.3.2017 Cerkev na Slovenskem Akcija, Karitas

Za letošnje leto je v Centralna skladišča Škofijskih karitas (Celje, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Novo mesto) že prišla prva dobava hrane (mleko, olje, moka, testenine, riž in konzervirana zelenjava) v skupni teži 757,13 ton. Do konca leta bosta še dve dobavi in sicer junija in septembra.

Hrana iz Sklada v obsegu 2.350,51 ton je v letu 2016 za mrežo Karitas predstavljala 62,7 % celotne količine hrane, ki jo znotraj svoje mreže v Sloveniji razdeli Karitas socialno ogroženim družinam, posameznikom, starejšim, brezdomcem in migrantom. Vrednost hrane iz Sklada pa predstavlja skoraj  ¼ realizacije splošno-dobrodelnih programov pomoči Karitas, ki vključuje tudi pomoč pri plačilu položnic, pomoč z šolskimi potrebščinami, kurjavo, higienskimi pripomočki in pomoč ob večjih nesrečah. Mreža karitas je razvejana in omogoča pomoč najširšemu krogu socialno ogroženih prebivalcev, saj se poleg na šestih Centralnih skladiščih, hrano iz Sklada razdeljuje na 308 razdelilnih mestih po župnijskih in dekanijskih Karitas.

V letu 2016 je materialno pomoč preko Karitas prejemalo 93.894 oseb, večina je prejela tudi hrano iz Sklada. Poleg materialne pomoči je bistvenega pomena tudi spremljanje prejemnikov, ki vsebuje pogovor, informiranje, svetovanje ter izobraževanje. Operativni program je v letu 2016 vključeval tudi spremljevalne ukrepe. Tako je bilo iz teh virov v mreži Karitas vključenih 19.295 oseb v pogovore, 2817 oseb v svetovanja ter 4.574 oseb v izobraževanj in delavnice. Osebe s kompleksnejšimi stiskami so sodelavci in prostovoljci Karitas usmerjali k ustreznim strokovnjakom znotraj in zunaj mreže Karitas.

Iz zbranih podatkov ugotavljamo, da je stanje prosilcev pomoči po Sloveniji različno, v nekaterih Škofijskih karitas beležijo porast, v drugih upad, kar je verjetno tudi posledica spremljanja in vzpodbujanja ljudi, da poprimejo za vsako delo in tako sami poskrbijo za svoje dostojanstvo. Tudi različni ukrepi  socialne politike že kažejo rezultate upadanja števila brezposelnih. Žal pa je tudi realnost taka, da se tisti, ki ostajajo med prejemniki pomoči soočajo z različnimi stiskami, kot so bolezen, starost, invalidnost. Prav ta skupina ljudi je potrebna več materialne in finančne pomoči, še bolj pa sočutja, opogumljanja in spremljanja.

Vsem prosilcem pomoči znotraj mreže Karitas je bila dostopna tudi zgibanka, ki družine in posameznike podrobno obvešča komu je namenjena hrana iz Sklada in kje lahko dobijo materialno in strokovno pomoč. Več o tem je objavljeno na spletni strani Slovenske karitas www.karitas.si/sklad-za-evropsko-pomoc-najbolj-ogrozenim

Slovenska karitas se je prijavila in bila poleg RKS izbrana za razdeljevanje hrane za najbolj ogrožene osebe za obdobje 2017 – 2020. Med prejemniki pomoči in v slovenski javnosti je ta ukrep poznan kot »hrana EU«, saj Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim prispeva 85 %, RS pa 15 % sredstev za nabavo hrane in izvedbo razdeljevanja ter spremljanje ljudi v stiski. Ukrep se izvaja v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014-2020.

Kontaktna oseba na Slovenski karitas je Jana Flajs, 01 300 59 69, [email protected].

Kontakti Škofijskih karitas:
ŠK Koper,
[email protected], ŠK Ljubljana, [email protected], ŠK Celje, [email protected], NŠK Maribor, [email protected], ŠK Novo mesto, [email protected], ŠK Murska Sobota, [email protected].

Imre Jerebic, generalni tajnik Slovenske karitas


Dejavnost razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov je financirana iz Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2017-2020.