Prvi šolski dan v Zavodu sv. Stanislava

3.9.2012 Ljubljana Zavod sv. Stanislava
Prvi šolski dan v Zavodu sv. Stanislava Prvi šolski dan v Zavodu sv. Stanislava

Zavod sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano je vzgojno-izobraževalna in kulturna ustanova ljubljanske nadškofije, v kateri živi in ustvarja pet enot: Škofijska klasična gimnazija, Jegličev dijaški dom, Osnovna šola Alojzija Šuštarja, Glasbena šola in Študentski dom J. F. Gnidovca. Zaposleni si skupaj z učenci, dijaki in študenti prizadevajo za ustvarjanje pogojev za celovito osebnostno rast posameznika v skupnosti, da bi živel v polnosti in sooblikoval boljši svet.

Tudi v Zavodu sv. Stanislava so, tako kot v vseh šolah po Sloveniji, zakoračili v novo šolsko leto. Na Škofijski klasični gimnaziji so pouk začeli s sv. mašo v šentviški cerkvi, ki jo je daroval nadškof msgr. dr. Anton Stres in pri kateri so se zbrali dijaki, njihovi starši in prijatelji. Na uvodni prireditvi za gimnazijce pred zavodom je ravnatelj Škofijske klasične gimnazije Jože Pucihar v nagovoru poudaril, da je poleg cilja pomembna tudi pot, saj so dijaška leta pomembna za vse življenje. To so namreč leta, ki so poleg izobraževanja namenjena tudi gradnji osebnosti ter sprejemanju in oblikovanju vrednot. Dijake je spodbudil, naj izkoristijo dragocene trenutke mladosti, jih zajamejo s polnimi pljuči, sklenejo prijateljstva, ki bodo presegala trajanje šolanja, ter ponotranjijo vrednote, ki jih zasledujejo vsi, ki delajo v zavodu. Zaključil je z mislijo, da cilji, ki jih pridobimo s trudom in veliko zavzetostjo, veljajo največ in smo nanje najbolj ponosni. Sledil je sprejem prvih letnikov in pozdrav nadškofa Stresa maturantom v njihovih razredih.

Ko je na gimnaziji stekel pouk, je bil na vrsti sprejem najmlajših učencev, ki sestavljajo peto generacijo prvošolcev v Osnovni šoli Alojzija Šuštarja. Za dobrodošlico so jih z lučkami sprejeli drugošolci, poseben program pa je sedmi razred pripravil šestošolcem, ki se jim pridružujejo na predmetni stopnji. Med drugim so podpisali obljubo, ki jih zavezuje k večji odgovornosti, marljivosti in dajanju lepega zgleda mlajšim na šoli – tudi v smislu rasti v veri. Učence osnovne šole, ki jih je letos 300, je ob koncu pouka blagoslovil nadškof Stres.

Priprava na prvi šolski dan se je v Jegličevem dijaškem domu začela konec avgusta, ko je potekalo spoznavno srečanje novincev in predstavitev njihovih družin. Sledilo je tridnevno spoznavno srečanje, ki jim je omogočilo lažji vstop v novo šolsko in domsko okolje. Ostale vzgojne skupine so ponovno zaživele na predvečer prvega šolskega dne.

Glasbena šola je s kulturnim programom in nagovorom ravnatelja Draga Arka pospremila učence v novo šolsko leto. Poudaril je, da v njihovi ustanovi želijo spodbujati predvsem razvoj iniciativnosti in ustvarjalnost, kar gradi osebnosti že od rane mladosti. Starše je povabil k sodelovanju pri tem procesu in podpori pri otrokovi vztrajnosti.

Študentski dom J. F. Gnidovca pričakuje 30 novincev, ki se bodo prvič srečali na spoznavnem dnevu konec septembra. Študijsko leto se bo začelo s sveto mašo na začetku oktobra. Vseh študentov v domu bo letos 114.

Učence in obiskovalce je v dvorani pozdravilo letošnje geslo – NE LE ZASE. Vsebinsko vodilo delovanja in ustvarjanja v vseh enotah v Zavodu sv. Stanislava v teku celotnega šolskega leta bo vrednota skupnosti. Geslo bo vodilo pri spoznavanju in uresničevanju značilnosti prave skupnosti v vsakodnevnem življenju učencev in delavcev. Podporna vrednota, ki ji bodo sledili, je skromnost.


Poročilo je pripravila pomočnica direktorja Zavoda sv. Stanislava Lily Schweiger Kotar. Dodatne informacije so na voljo na povezavi www.stanislav.si, fotografsko gradivo pa na povezavah: http://foto.stanislav.si/v/skg/prvisolskidan2012-2013/ in http://foto.stanislav.si/v/OSAS/1dan2012/.