S pomočjo zdravstvene vzgoje, dostopa do semen in mila izboljšano zdravje in pogoji za življenje revnih žensk in otrok v SV Ruandi

20.9.2017 Afrika , Akcija, Karitas
Izdelovanje mila v Mukungu Izdelovanje mila v Mukungu

Slovenska karitas je v septembru 2017 zaključila z izvedbo projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja z naslovom Izboljšanje zdravja in pogojev za življenje otrok in žensk v SV Ruandi, ki ga je v letih 2015 do 2017 sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve RS v skupni vrednosti 80.000 EUR. Slovenska karitas pa je prispevala 7.069 EUR iz sredstev, zbranih v akciji Za srce Afrike.

Projekt je nastal na podlagi potreb lokalnega prebivalstva. Stopnja rodnosti je v teh podeželskih krajih visoka in starši zaradi hude revščine težko nahranijo in šolajo vse otroke. Zaradi pomanjkanja zdravstvenih kapacitet in neozaveščenosti še vedno 50 % žensk rojeva doma in tako številni zaradi zapletov pri porodu izgubijo življenje (325 od 100.000 žensk, ki so rodile ter 28 od 1.000 novorojenčkov; po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) iz leta 2015). Problem je tudi visoka stopnja podhranjenosti, in sicer 36,7% po podatkih Svetovnega programa za hrano (WFP) iz leta 2015 ter druge bolezni otrok do 5. leta starosti, povezanih predvsem s pomanjkljivo higieno. Na te potrebe ljudi smo želeli odgovoriti s pomočjo projekta, ki je potekal sodelovanju z lokalno partnersko organizacijo v Ruandi (skupnost usmiljenk), kjer deluje slovenska misijonarka s. Vesna Hiti že 26 let.

Aktivnosti so potekale v okviru dveh zdravstvenih centrov, in sicer v krajih Mukungu in  Musango, ki skupaj pokrivata območje s 37.000 prebivalci.

Lokalno zdravstveno osebje je nudilo izobraževanje o metodah načrtovanja družine ter nadalje nudilo svetovanje 2.211 parom, ki so se za te metode odločili, tako v zdravstvenih centrih kot na terenu.

Kar 3.049 nosečih žensk je bilo deležnih redne zdravstvene vzgoje o reproduktivnem zdravju. Rezultati se kažejo v 40 % povečanju števila varnih porodov pod nadzorom osebja v porodnišnici v Musango in Mukungu, kjer je v času projekta rodilo 2.321 žensk. Porodnišnični del centra v Mukungu je bil v sklopu projekta tudi razširjen in obnovljen. Babica Adelina, ki tam dela, je dejala: »Pogoji za delo so sedaj zares dobri in veliko bolj je čisto kot po vseh drugih zdravstvenih centrih. Noseče matere rade hodijo v to porodnišnico tudi od drugod, ker so tukaj lepo sprejete in deležne bolj kvalitetnih uslug.« Ženske, ki so večkrat prišle na predporodno svetovanje in pregled, so ob rojstvu otroka dobile posebno darilo, ki je vključevalo žensko oblačilo in milo. Vse ženske, ki so rodile v porodnišnici, pa še pleničko in srajčko za novorojenčka. Oblačila je šivalo 33 deklet, ki so bile deležne enoletnega usposabljanje za šivilje, 16 med njimi jih je prejelo šivalne stroje.

1.842 mater in tudi 1.348 očetov je bilo skupaj s spremljanjem novorojenčkov deležnih poporodne vzgoje o negi otroka. 4.390 mater z otroki do 16 mesecev je bilo hkrati, ko so jih pripeljale na cepljenje, deležnih vzgoje o pomenu posameznih cepljenj otrok. 

V projekt je bilo vključenih tudi preko 10.000 mater z otroki do petega leta starosti, ki so bile ob rednem zdravstvenem spremljanju otrok, ko se odkrije največ podhranjenosti, in ob drugih dejavnosti v prostorih centra in po vaseh deležne zdravstvene vzgoje o pravilni prehranski oskrbi otrok. Ob tem so posebno pozornost namenili 350 materam s podhranjenimi otroki, katerim so s hrano dvakrat tedensko pomagali v zdravstvenem centru v Mukungu. Matere so prejele tudi semena za povečanje pestrosti prehrane otrok in motike.

Velika pozornost je bila namenjena tudi ozaveščanju o higienskih navadah. Zaradi pomanjkanja higienskih navad v teh krajih zboli veliko ljudi, tako otrok kot odraslih. Ob tem se je 527 ljudi naučilo tudi domače izdelave mila. Lokalni zdravstveni delavec Laurent, ki v centru izvaja ta ozaveščanja, je dejal: »Vidi se že napredek pri ljudeh, kar se tiče higiene, da so lepše oblečeni, da nosijo čevlje, vidi se tudi napredek v higieni v njihovih hišah. Vode je v tem kraju dovolj, problem je neozaveščenost, pa tudi da so ljudje zelo revni in pogosto nimajo denarja, da bi si kupili milo

Misijonarka sestra Vesna Hiti, ki bo ob dobroti podpornikov skrbela, da se bodo vse aktivnosti zdravstvene vzgoje v obeh centrih nadaljevale tudi v prihodnosti, je ob zaključku projekta dejala: »V okviru projekta je bilo narejenega zelo veliko, tako v materialnem kot na vzgojnem in izobraževalnem področju. Poznajo se otipljive vedenjske spremembe ljudi z ozirom na higieno, pravilno prehrano otrok, na pravočasna predporodna in poporodna svetovanja, na rojevanje v zdravstvenih ustanovah, na cepljenje otrok in druge vidike skrbi za zdravje. Še posebej pa je viden napredek v skrbi za odgovorno očetovstvo. Ostaja globoka hvaležnost za vse kar smo prejeli. V svojem imenu, v imenu vseh zdravstvenih delavcev ter prebivalcev teh revnih podeželskih krajev, se zahvaljujem Ministrstvu za zunanje zadeve, Slovenski karitas in vsemu velikodušnemu slovenskemu narodu za to veliko potezo solidarnosti za izboljšanje zdravja in pogojev za življenje otrok in žensk v Ruandi

Imre Jerebic, generalni tajnik Slovenske karitas         

 

Več info: [email protected], 031 344 481