Seminar Katoliške karizmatične prenove z naslovom Glej, luč!

30.1.2013 Ljubljana Gibanje, Nova evangelizacija

Katoliška karizmatična prenova na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani pripravlja seminar srečanja z živim Bogom in izlitje Svetega Duha z naslovom Glej, luč! Prvo srečanje bo v sredo, 30. januarja 2013, ob 18.00, sledila pa bodo še štiri tedenska srečanja, torej 6., 13., 20. in 27. februarja 2013.


Opis seminarja

Pomemben del delovanja Katoliške karizmatične prenove je oznanjevanje in pričevanje vere, kar imenujemo tudi evangelizacija. Z napovedanim dogodkom, ki bo potekal tretje leto zapored, organizatorji želijo nagovoriti in dati priložnost za srečanja z živim Bogom na nekoliko drugačen, svež način, predvsem neverujočim, oziroma tistim, ki takšne priložnosti do sedaj niso imeli. Na tovrstnih srečanjih ima vsak udeleženec priložnost, da zaživi bolj polno življenje, tako da preko predavanj, pričevanj in pogovorov spozna Božjo moč, ki rešuje, osvobaja strahov, daje moč za odpuščanje, veselje in povrne upanje.


Potek srečanj in njihova vsebina

Vsako srečanje bo vsebinsko sestavljeno iz treh delov: iz glasbenega dela, predavanja in pričevanj ljudi, ki so se z Bogom osebno srečali ter pogovora v manjših skupinah.

Sreda, 30. januar 2013 – Božja ljubezen: želiš živeti iz moči ljubezni?
Sreda, 6. februar 2013 – Božji dar odrešenja: življenje z novim upanjem.
Sreda, 13. februar 2013 – Novo življenje: življenje v luči radostnega spoznanja.
Sreda, 20. februar 2013 – Izlitje Svetega Duha: prejem Božjega daru.
Sreda, 27. februar 2013 – Rast v veri: življenje v moči Svetega Duha.

Na četrtem srečanju je predvideno izlitje Svetega Duha, kar pomeni, da za udeležence seminarja individualno molijo. Gre za dar, milost osebnega srečanja z živim Bogom s tem, ko udeleženec med molitvijo prostovoljno izroči svoje življenje Gospodu Jezusu Kristusu. Dogodek pogosto spremlja pojav karizem, kot so prejem daru molitve v jezikih (glosolalija), dar podob, preroške besede, dar vednosti in spoznanja, …

Udeležba na seminarju je brezplačna, udeleženci pa bodo povabljeni, da za kritje stroškov prispevajo prostovoljni dar, vsak kolikor zmore.

S seminarjem je seznanjen tudi ljubljanski nadškof metropolit msgr. dr. Anton Stres. V preteklih dveh letih se je enega od srečanj tudi osebno udeležil.


Predstavitev organizatorja

Katoliška karizmatična prenova je eden od prenovitvenih tokov oz. gibanj v Katoliški Cerkvi, ki so značilni za obdobje po II. vatikanskem koncilu (1962–1965). Njegovi nastanki segajo v leto 1967 v ZDA, od koder se je razširil po vsem svetu. Duhovni tok zajema vse krščanske Cerkve, iz katerih je vanj vključenih okoli 600 milijonov vernikov. V molitvena občestva redno prihaja več kot 100 milijonov katoličanov, kar pomeni, da gre za najštevilčnejše pokoncilsko gibanje. V Sloveniji se molitvena občestva (trenutno jih je več kot 100) zbirajo od začetka osemdesetih let preteklega stoletja.

Člani in poznavalci omenjenega duhovnega toka svoje poslanstvo razumejo predvsem kot Božji dar. Ne gre za kakšno izrazito duhovnost, temveč za resno razumljeno, mišljeno in živeto krščanstvo, katerega bistveni del je tudi dar Svetega Duha. Gre za bolj živo zavedanje o resničnosti Jezusove in Očetove obljube o Tolažniku (Jn 16,7) oziroma moči z višave (Lk 24,49), ki je na binkoštni praznik in pozneje v prvih krščanskih občinah rodilo sadove, ki jih imenujemo karizme – darove Svetega Duha. Karizme v Cerkvi obstajajo tudi danes in karizmatična izkušnja prve Cerkve, zapisana v Svetem pismu, je temelj vsakega govora o karizmah. Karizmatičnost je bistveni element krščanstva, vključen v prenovo vere in Cerkve skozi celotno zgodovino.